Management en bedrijf college

Werkwijze

Valorisatie door thematische aanpak (praktijk)onderzoek

De kenniskring werkt met thema’s die goed aansluiten bij de beroepspraktijk: duurzaamheid, innovatie, strategie, diversiteit, klanten, HRM, recht, mediation, benchmarking en leiderschap & communicatie. Met de selectie en ontwikkeling van deze voor het beroepenveld en de hogeschool relevante thema’s creëert de kenniskring Management en Bedrijf een maximale aansluiting op de behoefte van de (beroeps)praktijk en daarmee een optimale valorisatie. We zetten daarmee in op:

  • intensief contact met beroepenveld om relevantie van thema's te bevorderen;
  • intensief contact met docenten om thema's inhoudelijk vorm te geven;
  • bevorderen dat zoveel mogelijk stagiaires en afstudeerders onderzoek doen in geselecteerde thema's;
  • inzichtelijk krijgen van zoveel mogelijk stagerapporten en afstudeerscripties om de opgebouwde kennis optimaal te verwerken in het curriculum en de vergaarde kennis ook extern waardevol te kunnen delen.

De bedrijfskundige afdelingen van de Faculteit zien een grote meerwaarde in het samenbrengen van thema’s in modellen. Zodoende heeft de kenniskring in samenwerking met Fons Trompenaars een modellenboek gemaakt: "  100+ Management Models: How to understand and apply the world’s most powerful business tools".
Met behulp van dit boek kunnen studenten relevante theorieën identificeren, bundelen en toetsen aan de beroepspraktijk.

Afdeling recht richt zich meer op kort-cyclische juridische thema’s, vanwege de dynamische aard van het recht. Zij richten zich met name op de vraagstukken die uit het werkveld komen van opdrachtgevers zoals, rechtbanken, advocatenkantoren en gemeenten.