Hogeschool Leiden

Samenwerking

Beroepenveldcommissies Hogeschool Leiden

Iedere opleiding binnen de Faculteit Management en Bedrijf beschikt over een eigen Beroepenveldcommissie (BVC) met vertegenwoordigers uit het beroepenveld van die specifieke opleiding. De leden van de kenniskring bezoeken regelmatig de bijeenkomsten van deze BVC's. De leden van de BVC geven gevraagd en ongevraagd advies aan de kenniskring over inhoudelijke zaken als de werkwijze, gebaseerd op signalen uit het beroepenveld.

Samenwerking HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank is een samenwerkingsverband tussen verschillende hogescholen. Op initiatief van de kenniskring deelt de Faculteit Management en Bedrijf de kennis en onderzoeksresultaten via de HBO Kennisbank. Dit is een digitale databank waarin scripties en onderzoeksresultaten kunnen worden gepubliceerd en geraadpleegd. In 2014 zijn bij wijze van pilot zo’n veertig scripties van de opleidingen Management in de Zorg, Communicatie en Commerciële Economie en Recht via de HBO kennisbank gepubliceerd.