Hogeschool Leiden

Samenwerking

Beroepenveldcommissies Hogeschool Leiden

Iedere opleiding binnen de Faculteit Management en Bedrijf beschikt over een eigen Beroepenveldcommissie (BVC) met vertegenwoordigers uit het beroepenveld van die specifieke opleiding. De leden van de kenniskring bezoeken regelmatig de bijeenkomsten van deze BVC's. De leden van de BVC geven gevraagd en ongevraagd advies aan de kenniskring over inhoudelijke zaken als de werkwijze, gebaseerd op signalen uit het beroepenveld.

Team Challenge

In 2014 is het leer-werkbedrijf van de Faculteit Management en Bedrijf ‘Team Challenge’ gestart. In het leerwerkbedrijf worden onderzoeken verricht en projecten uitgevoerd door teams van studenten (Challenge teams) van verschillende opleidingen binnen de Faculteit Management en Bedrijf met opdrachtgevers vanuit het beroepenveld. Binnen Team Challenge wordt nauw samengewerkt met diverse partners zoals Area071 voor startende ondernemers, Leiden Bio Science Park en Generade; Centre of Expertise voor genomics in Leiden.

Samenwerking HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank is een samenwerkingsverband tussen verschillende hogescholen. Op initiatief van de kenniskring deelt de Faculteit Management en Bedrijf de kennis en onderzoeksresultaten via de HBO Kennisbank. Dit is een digitale databank waarin scripties en onderzoeksresultaten kunnen worden gepubliceerd en geraadpleegd. In 2014 zijn bij wijze van pilot zo’n veertig scripties van de opleidingen Management in de Zorg, Communicatie en Commerciële Economie en Recht via de HBO kennisbank gepubliceerd.