Gerdo Kuiper

Gerdo behaalde zijn masters in Encyclopedie & filosofie van het recht en Civiel recht aan de Universiteit van Leiden. Hij studeerde af op de houdbaarheid van de "vrijheid van richting in het onderwijs" in het licht van de rechtsfilosofische discussie van liberalen en communitaristen. Daarna heeft Gerdo aan het ICLON zijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald en heeft hij een aantal jaar les gegeven als docent maatschappijleer.

Sinds 2009 doceert Gerdo aan Hogeschool Leiden. Naast civielrechtelijke vakken, ethiek, de minor rechtsfilosofie in beeld en boek en onderzoeksvaardigheden (stage- en afstudeeronderzoek), is hij betrokken geweest bij het opzetten van de onderzoekslijn van HBO-rechten. Gerdo heeft in 2011 een NWO-promotiebeurs voor leraren ontvangen en zodoende werkt hij als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam aan zijn proefschrift over de legitimiteit van de inperkingen op het recht van privacy door veiligheidsmaatregelen van de overheid. Gerdo is tevens lid van het Amsterdam Platform of Privacy Research.

Binnen de kenniskring en als projectleider valorisatie praktijkonderzoek voor de afdeling recht houdt Gerdo zich bezig met het omzetten van de kennis, gegenereerd uit het praktijkgerichte juridische (afstudeer)onderzoek van studenten, in economische en sociale 'waarde' voor het werkveld en de samenleving en de resultaten hiervan uiteindelijk weer om te zetten in verbeteringen van het onderwijs.

Gerdo Kenniskring Management en bedrijf

Er is een groot verschil tussen opzoeken en onderzoeken

Gerdo Kuiper