Aan het studeren in het Mediacentrum

Publicatie-archief

Op deze pagina vindt u het publicatie-archief van het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag'.

2017

2016

 • Nijman, H., Kaal, H., Scheppingen, L. van & Moonen, X. (2016). Development and testing of a Screener for Intelligence and Learning Disabilities (SCIL). Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. doi:10.1111/jar.12310
 • Kaal, H.L., Nijman, H.I.I. & Moonen, X.M.H. (2016). SCIL. Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking. Voor volwassenen (SCIL 18+) & voor jongeren van veertien tot en met zeventien jaar (SCIL 14-17). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.
 • Kaal, H. & Tumpane, G. (2016). Lichte verstandelijke beperking. In Menger, A., Krechtig, L. & Bosker, J. (Red). Werken in gedwongen kader. Methodiek voor forensisch sociaal werk. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam.
 • Kaal, H.L. (2016).  Screening & Zorgtoeleiding voor (ex)gedetineerde Rotterdammers met een (licht) verstandelijke beperking ( pdf, 706 KB ). Leiden: Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden.
 • Kaal, H.L. (2016). Prevalentie licht verstandelijke beperking in het justitiedomein ( pdf, 685 KB ). Leiden: Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden.

2015

2014

 • Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.) (2014). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.
 • Kaal, H.L. (2014) Licht verstandelijke beperking en crimineel gedrag: samenhang en prevalentie. In Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.
 • Kaal, H.L. & Berghuis, W. (2014) Licht verstandelijke beperking in het gevangeniswezen. In Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.
 • Slotboom, A.M., Hendriks, J., Kaal, H.L., De Vogel, V. (2014) Criminele meisjes en vrouwen met een licht verstandelijke beperking. In Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.
 • Moukaddim, I., Boertjes, M., Overvest, N., & Kaal, H.L. (2014)  Marokkaanse delinquenten met een licht verstandelijke beperking. In Kaal, H.L., Overvest, N. & Boertjes, M.J. (Red.). Beperkt in de keten. mensen met een Licht Verstandelijke Beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam: Boom Lemma.
 • Kaal, H.L. (2014) Intelligence Quotient [IQ] and Offending. Paul Taylor, Karen Corteen and Sharon Morley (Eds.) A Dictionary of Criminal Justice, Mental Health and Risk. The Policy Press, University of Bristol.
 • Boek ‘Beperkt in de keten’ vorm aanleiding voor congres Leids Congres Bureau

2013

2012

 • Kaal, H., & Overvest, N. (2012). FPT en licht verstandelijke beperking. In J. v. Vliet, A. Andreas, B. Keuning & W. Zandbergen (Eds.), Verbinden in de keten; Forensisch psychiatrisch toezicht bekeken (pp. 99-110). Amsterdam: SWP.
 • H.L. Kaal, E.F.J.M. Brand & M. van Nieuwenhuijzen (2012) Serious juvenile offenders with and without intellectual disabilities, Journal of Learning Disabilities and Offending Behaviour, 3, 66-77
 • Negenman, A.M., Embregts, P.J.C.M., Kaal, H., & Roeleveld, E. (2012). Problemen die mensen met een lichte verstandelijke beperkingen zelf ervaren in detentie. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten,(2), 62-85.
 • Hendrien Kaal (2012) Recensie: Verraderlijk gewoon. SozioSPH, September 2012, 107, pag. 31

2011

 • Kaal, H.L., Negenman, A., Roeleveld, E., & Embregts, P., (2011) De aard van de problematiek van gedetineerden met een LVB in het gevangeniswezen, Tilburg: Tilburg University/Prismaprint. http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/inventarisatie-aard-van-problematiek-licht-verstandelijk-gehandicapten-in-het-gevangeniswezen.aspx
 • Wits, E.G., Kaal, H.L., & Ooyen-Houben, M.M.J. van, (2011) “Zorg voor justitiabelen met triple problematiek”.  Tijdschrift Verslaving.
 • Kaal, H., & Overvest, N., (2011) “Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen”, Proces - tijdschrift voor strafrechtspleging, 90(5), 231-234.
 • Kaal, H., “Gedetineerden met een licht verstandelijke beperking”, (2011) Proces - tijdschrift voor strafrechtspleging, 90(5), 251-261.
 • Kaal, H., Brand, E., & Nieuwenhuijzen, M. Van, (2011) “Hetzelfde maar toch (heel) anders. Jongeren met een licht verstandelijke beperking en een PIJ-maatregel vergeleken met normaal begaafde PIJ’ers”, Proces - tijdschrift voor strafrechtspleging, 90(5), 299-311.
 • Ooyen-Houben, M. van, Kaal, H.L., & Wits E., (2011) “LVB’ers met triple problematiek in het strafrechtelijk systeem”. Onderzoek en Praktijk.
 • Nieuwenhuizen, M. van, Frederiks, B., Embregts, P., & Kaal, H. (2011) ‘Dwang en Drang: verantwoord omgaan met en het afbouwen van vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking.’ Onderzoek & Praktijk, 9(2), 6-13.