Studenten zijn hard aan het werk in het Mediacentrum

Afstand en nabijheid in de zorg voor mensen met een LVB

Over dilemma’s rondom de relationele afstemming tussen cliënt en begeleider.

Voor wie begeleiders van mensen met een LVB
Data workshop

donderdag 28 mei van 13:30 - 16:30

Duur workshop 3 uur
Workshopleider Lesley van Scheppingen, docent en onderzoeker
Aantal deelnemers maximaal 15
Kosten 155 euro excl. btw
Inschrijven via een mail naar Femia Vuist ([email protected]) onder vermelding van Workshop Afstand en nabijheid

In de zorg rondom mensen met een LVB doen zich regelmatig situaties voor waarbij er dilemma’s ervaren worden rondom de relationele afstemming tussen cliënt en begeleider. Het gaat hierbij om vragen als: Welke informatie over je eigen leven deel je met je cliënt? Mag je met de cliënt afspreken buiten je werktijd? Kun je je cliënt je directe werktelefoonnummer geven? Hoe ga je om met het contact met cliënten op sociale media? Onderhoud je contact met een cliënt die daarom vraagt wanneer de hulpverlenersrelatie is beëindigd? Dergelijke dilemma’s roepen diverse vragen op: hoe geef je relationele afstemming in de praktijk vorm? En wat betekent het voor de afstand en nabijheid?

De workshop is er op gericht samen na te denken over dilemma's omtrent afstand en nabijheid. Bij dergelijke dilemma's zijn er doorgaans geen pasklare antwoorden. De workshop heeft dan ook als doel je te prikkelen en je uit te dagen tot reflectie op deze thematiek, zodat je naar huis gaat met een beter beeld van waar je staat, waar je grenzen liggen, en hoe je je visie hierop kan onderbouwen en beargumenteren.

Wat kun je verwachten?

Deze drie uur durende workshop start met een presentatie met enkele inzichten uit literatuur en onderzoek. Op basis van deze inzichten gaan we vervolgens aan de slag met verschillende activerende werkvormen die als basis dienen voor verdere discussies over concrete dilemma's uit het werkveld.

Leerdoelen

Tijdens deze workshop staan twee leerdoelen centraal:

  • Je kunt reflecteren op dilemma's rondom het thema 'afstand en nabijheid' binnen je eigen beroepspraktijk.
  • Je hebt een visie ontwikkeld op jouw grenzen als professional rondom afstand en nabijheid en kan deze visie onderbouwen.

Over de workshopleider

Lesley van Scheppingen is onderzoeker bij het lectoraat LVB en risicovol gedrag, docent Sociaal werk en profielleider van het profiel Sociaal werk in de Zorg-LVB. Binnen haar werkzaamheden als onderzoeker houdt zij zich onder andere bezig met het onderwerp 'afstand en nabijheid in de zorg voor mensen met een LVB'.

Interesse?

Heb je interesse in deze workshop? Neem dan contact op met Femia Vuist via [email protected].