Studenten ontspannen aan de voorkant

Factsheets

Het lectoraat LVB en risicovol gedrag heeft enkele van haar (voorlopige) onderzoeksresultaten gepubliceerd in factsheets. Mocht u meer willen weten over ons onderzoek, een specifiek onderzoek of graag een samenwerking met ons starten, neem dan op met ons lectoraat.

Factsheet 'Het screenen op een LVB via videoverbinding' (april 2020)

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het screeningsinstrument SCIL, dat is ontwikkeld voor face-to-face afname, met enige voorzichtigheid ook afgenomen kan worden via videoverbinding. Hoewel respondenten doorgaans een voorkeur lijken te hebben voor face-to-face afname reageren zij ook positief op vragen over afname via videoverbinding. Daarbij zijn er geen belangrijke verschillen tussen mensen met en zonder vermoedelijke LVB. Slechts een klein aantal heeft zoveel moeite met afname via videoverbinding dat zij dat echt liever niet ondergaan. Een vergelijking van de scores bij videoafname met de scores bij face-to-face afname bij dezelfde respondenten laat zien dat de af-name via videoverbinding redelijk betrouwbaar is. Wel is er sprake van een iets lagere gemiddelde score bij de afname via videoafname. Onderzoekers zijn van mening dat het niet verstandig is om hiervoor te corrigeren door de afkapscore te veranderen.

Lees meer over het screenen op een LVB via videoverbinding ( pdf, 253 KB )

Factsheet 'Veelgestelde vragen over de SCIL' (februari 2018)

In 2013 is de SCIL 18+ uitgebracht. Hiermee is inmiddels ruime ervaring opgedaan in het werkveld. In het najaar van 2015 is ook de SCIL voor jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar gepubliceerd. Beide instrumenten zijn te bestellen bij uitgeverij Hogrefe, en gaan vergezeld van een uitgebreide handleiding - waarin beschreven wordt hoe de SCIL ontwikkeld is, wat de betrouwbaarheid is, en hoe deze kan worden gebruikt in de praktijk – en een beknopte instructiekaart. Op bijeenkomsten met professionals merken we dat er vaak vragen leven, soms voorafgaand aan de beslissing de SCIL te gaan gebruiken, soms na het eerste gebruik. Vaak horen we dezelfde vragen over 1) de afnemer, 2) de respondent, 3) het instrument, 4) de afname, en 5) de beschikbaarheid. Enkele van de meest gestelde vragen worden in deze factsheet beantwoord.

Lees meer over de meest gestelde vragen over de SCIL ( pdf, 155 KB )

Factsheet 'Werkalliantie en motivatie voor begeleiding bij jongeren met een LVB' (maart 2016)

De begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) is in veel gevallen langdurig van aard. Ook na het achttiende levensjaar zijn deze jongeren vaak gebaat bij enige vorm van begeleiding. Aangezien deze begeleiding tijdens de jongvolwassenheid doorgaans van vrijwillige aard is, is het in die fase des te meer van belang dat jongeren met een LVB de toegevoegde waarde hiervan inzien.

Lees meer over de werkalliantie en motivatie voor begeleiding bij jongeren met een LVB ( pdf, 209 KB )

Factsheet 'De werkalliantie bij de William Schrikker Groep' (februari 2016)

In lijn met onderzoek naar what works?, zette Menger (2010) met haar lectoraat Werken in Justitieel Kader de vraag who works? op de kaart. Interventies blijken niet op zichzelf te staan, maar vormen een onderdeel van het totale scala aan handelingen dat nodig is voor effectief reclasseringswerk. Ook andere factoren spelen daarin een rol. Eén van die factoren is de werkalliantie tussen de werker en de cliënt – een variant op de therapeutische relatie – die zich kenmerkt door het contact, de relatie ofwel de samenwerking tussen de werker en de cliënt. 

Lees meer over de werkalliantie bij de William Schrikker Groep ( pdf, 405 KB )

Factsheet 'Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG' (december 2015)

Crimineel gedrag onder jongeren wordt vaak in verband gebracht met de aanwezigheid van problemen op school en vice versa. Onderzoeksresultaten bevestigen dit beeld. Enerzijds laten studies zoals die van Weijers, Hepping en Kam-pijon (2010) zien dat crimineel gedrag samenhangt met problemen op school: ruim de helft van de door hen onderzochte minderjarige veelplegers heeft een vorm van speciaal onderwijs gevolgd. 

Lees meer over crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren ( pdf, 216 KB )

Factsheet 'Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL)' (juli 2015)

In 2013 is de SCIL 18+ uitgebracht. Hiermee is inmiddels ruime ervaring opgedaan in het werkveld. Eén omgeving waar ervaring is opgedaan met het werken met de SCIL is het gevangeniswezen; hier is in 2014 een pilot uitgevoerd in een aantal PI’s. In het najaar van 2015 zal ook de SCIL voor jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar gepubliceerd worden. 

Lees meer over de screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) ( pdf, 137 KB )

Factsheet 'Jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de William Schrikker Groep – een beschrijving.' (juni 2015)

Bestudering van een kleine 200 dossiers van jongeren met een reclasseringsmaatregel bij de WSG schetst een beeld van de kenmerken van de populatie. Enkele opvallende bevindingen: relatief veel van de cliënten van de WSG-JR hebben een IQ tussen 50-70 - dit suggereert dat een groot deel van de delinquente jongeren met een IQ van 70-85 elders zit; zedendelicten, waarmee jongeren met een LVB vaak geassocieerd worden, zijn slechts in minder dan 3% van de gevallen het uitgangsdelict voor de JR maatregel. 

Lees meer over jongeren; met jeugdreclasseringsmaatregel bij de William Schrikker Groep ( pdf, 243 KB )

Archief

Wilt u meer factsheets lezen?  Bekijk het factsheet archief