Hogeschool Leiden

Rapport onderzoek naar huisvestingsproblemen delinquente jongeren

22 oktober 2013 - Samen met o.a. de Wiliam Schrikker Groep is een probleemverkenning uitgevoerd naar huisvestingsproblematiek bij jongeren met een LVB en reclasseringscontact.

Signalen uit het veld van de (jeugd)reclassering wijzen er op dat bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en reclasseringscontact huisvesting één van de leefgebieden is waarop zich problemen voordoen. (Jeugd)reclasseringswerkers geven daarbij aan dat het ontbreken van een eigen woonplek jongeren met een LVB extra kwetsbaar en beïnvloedbaar maakt, wat leidt tot een verhoogde kans op recidive. Ook geven werkers aan dat veel hulpverleningsinstanties niet goed in staat zijn om voor deze specifieke doelgroep een hulpverleningstraject gericht op passende huisvesting in te zetten.

Onderzoeksrapport 'Huisvesting is de basis'

Deze signalen uit het werkveld hebben er toe geleid dat de William Schrikker Groep Jeugdreclassering (WSG-JR) en het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering (LJ&R) Hogeschool Leiden en Hogeschool Utrecht hebben gevraagd om een probleemverkenning uit te voeren naar huisvestingsproblematiek bij jongeren met een LVB en reclasseringscontact. Deze probleemverkenning staat centraal in het rapport 'Huisvesting is de basis'.

Download het onderzoeksrapport 'Huisvesting is de basis' ( pdf, 1.48 MB )