Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Start werkgroep LVB en risicovol gedrag

29 januari 2021 - Er is een startbijeenkomst geweest van de werkgroep rondom het thema 'risicovol gedrag' met Hendrien Kaal en 12 Middin-medewerkers.

Middin en Hogeschool Leiden zijn in 2020 een samenwerking aangegaan op het gebied van onderwijs en onderzoek. Op het gebied van onderzoek is besloten om gedurende 2021 aan de slag te gaan met een werkgroep rondom het thema 'risicovol gedrag'. 

Deze werkgroep bestaat uit 12 Middin-medewerkers: ambulante en woonbegeleiders werkzaam in verschillende LVB-teams en bezig met beleid. Zij komen elke drie weken bijeen in twee subgroepen van 6 mensen en worden geleid door Hendrien Kaal.

In deze bijeenkomsten gaan de subgroepen aan de hand van diverse werkvormen het gesprek aan en op zoek gaan naar antwoorden op door hen zelf geformuleerde vragen. Hierbij wordt gewerkt in 3 fasen:

  • Fase 1: Over welk gedrag hebben we het als we het hebben over risicovol gedrag? Wat zijn de dilemma’s die we rondom dit gedrag ervaren?
  • Fase 2: Hoe kan je risico’s in kaart brengen? Welke doelen moeten hiermee bereikt worden? Welke methoden zijn er nu? Wat kunnen we daarvan meenemen en wat moet er beter? Dit kan leiden tot een eerste voorzet voor een nieuwe tool.
  • Fase 3: Hoe kom je tot afwegingen en beslissingen in de begeleiding van mensen die risicovol gedrag vertonen? Hoe maken begeleiders nu beslissingen? Wat gaat er goed, wat kan er beter? Dit kan leiden tot beter inzicht in wat er nodig is. Hiermee kan in 2022 verder worden gegaan.

Startbijeenkomst

Op 29 januari is de werkgroep begonnen met een gezamenlijke startbijeenkomst. Tijdens deze eerste verkennende bijeenkomst werd er tijd besteed aan kennismaking, werd er nagedacht over de afbakening van het begrip 'risicovol gedrag', werd er gebrainstormd over vragen over risicovol gedrag en was er gelegenheid om verwachtingen uit te spreken voor de komende bijeenkomsten.

Toen ik het bericht kreeg dat er collega’s werden gezocht om mee te denken over het thema LVB en risicovol gedrag bedacht ik me geen moment en meldde mij aan. Het lijkt me leuk en leerzaam om hierover te mogen meepraten en onderzoeken en hoop ik op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik vind het een belangrijk onderwerp waar wij in ons werk veel mee te maken hebben.

Deelnemer werkgroep