Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Presentatie Nienke Spaan bij gemeente Leiden

27 januari 2020 - Nienke Spaan heeft een presentatie gegeven bij de gemeente Leiden ten behoeve van de lokale inclusie agenda van deze gemeente.

Ten behoeve van de lokale inclusie agenda van de gemeente Leiden heeft Nienke Spaan op 27 januari een presentatie gegeven over inclusie. Met de aanwezigen heeft ze op basis van theorie en praktijkervaringen gesproken over de verschillende interpretaties van de term inclusie. Hierbij heeft Nienke onder andere gesproken over 'design for all', wat verwijst naar het ontwerpen van producten, omgevingen, programma's en diensten op zo'n manier dat ze tot het hoogst haalbare bruikbaar zijn voor alle mensen, zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Deze zienswijze wordt door de aanwezigen meegenomen in het opstellen van de inclusie agenda.