Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Lezing Hendrien Kaal bij het kennisnetwerk Victimologie in Nederland

21 januari 2021 - Lector Hendrien Kaal heeft een lezing gegeven bij het kennisnetwerk Victimologie in Nederland over slachtoffers met een licht verstandelijke beperking en hun toegang tot het recht.

Hendrien Kaal heeft een lezing gegeven tijdens het kick-off symposium van het kennisnetwerk Victimologie in Nederland over slachtoffers met een LVB en hun toegang tot het recht. In deze lezing heeft ze onder andere de acht knelpunten onderscheiden die zich voordoen onder de slachtoffers met LVB en hun toegang tot het recht:

  1. Herkenning van slachtofferschap bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  2. De stap naar de politie en beslissing tot aangifte
  3. Herkenning van de aanwezigheid van een licht verstandelijke beperking bij slachtoffers
  4. Communicatie met het slachtoffer
  5. Het horen van een slachtoffer met een licht verstandelijke beperking
  6. Verwachting van actieve wederkerigheid
  7. Impact van vooronderstellingen met betrekking tot licht verstandelijke beperking op proces en uitkomst
  8. Ondersteuning van het slachtoffer

Lees meer over het kick-off symposium van het kennisnetwerk Victimologie in Nederland. ( pdf, 378 KB )