Hogeschool Leiden

Game-competitie: jongeren met LVB introduceren begeleiders in online wereld

14 januari 2021 - Rogier de Groot heeft bij een woonlocatie van Middin een game-competitie georganiseerd als leuke activiteit en als serieuze manier om begeleiders van Middin beter bekend te maken met games en de belevingswereld die daar bij hoort.

Een Mario Kart-competitie op een woonlocatie voor jongeren met LVB. Een leuke activiteit! Maar ook een serieuze manier om begeleiders van Middin beter bekend te maken met games en de belevingswereld die daar bij hoort. Dat concludeert Rogier de Groot na het organiseren van een game-competitie bij een woonlocatie van de organisatie Middin. 

Lees meer over deze game-competitie.