Hogeschool Leiden

Focusgroepen expertmeeting straffen van mensen met een LVB

16 en 21 juli 2020 - Eerste ronde van focusgroepen met experts over het straffen van mensen met een LVB.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de doelgroep justitiabelen met een LVB. Hierbij heeft de focus in eerste instantie vooral gelegen op de verbeterde herkenning van mensen met een LVB binnen de strafrechtsketen. Hoewel dit proces zeker nog niet voltooid is, zijn hierin in de afgelopen jaren wel verschillende stappen gezet. De vraag die daarmee steeds meer op de voorgrond komt te staan is welke straffen geschikt zijn voor de doelgroep LVB.  

Ook in de zorg voor mensen met een LVB worstelt men met vragen omtrent de plaats van mensen met een LVB in de strafrechtsketen. Hier wordt men bijvoorbeeld regelmatig geconfronteerd met delinquent gedrag van cliënten en de vraag of zij als begeleiders wel of niet aangifte willen doen, waarbij ideeën over effectiviteit en verwijtbaarheid en over het functioneren van de strafrechtsketen een belangrijke rol spelen. 

Het leek dus goed om de tijd te nemen voor gezamenlijke visievorming over straffen bij mensen met een LVB. Dit vraagt om inzicht in de effectiviteit van straffen bij de doelgroep LVB, maar vraagt ook om een bredere visievorming over de vraag hoe we de positie van de justitiabele met een LVB in de strafrechtsketen zien vanuit perspectieven als legitimiteit, proportionaliteit of strafrechtelijke aansprakelijkheid/verwijtbaarheid. Vinden we bijvoorbeeld dat het rechtvaardig is als mensen met een LVB net zo gestraft worden als mensen zonder LVB? Is er aanleiding om de LVB te zien als een grond voor verminderde toerekeningsvatbaarheid? Of moeten we meewegen dat sommige straffen voor justitiabelen met een LVB wellicht een grotere impact hebben dan voor anderen?

Door middel van een serie online focusgroepen met diverse experts en professionals worden inzichten uit praktijk en wetenschap bij elkaar gebracht om zo een aantal bouwstenen voor toekomstige visieontwikkeling te leveren. De eerste ronde van deze focusgroepen heeft plaatsgevonden in juli 2020. In maart vindt de tweede ronde plaats.