Hogeschool Leiden

Lezing Nienke Spaan in Denemarken

27 maart 2019 - Nienke Spaan heeft voor het Deense College voor de Rechten van de Mens en Vive, het Deense Nationaal Centrum voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, een lezing gegeven over slachtoffers met een LVB in de Nederlandse strafrechtsketen.

Hogeschool Leiden

Naar aanleiding van een artikel dat vorig jaar werd gepubliceerd in het Journal of Social Work werd Nienke Spaan, onderzoeker bij het lectoraat LVB & Jeugdcriminaliteit, onlangs uitgenodigd om naar Denemarken te komen voor het geven van een lezing over slachtoffers met een LVB in de Nederlandse strafrechtsketen. Het Deense College voor de Rechten van de Mens en Vive, het Deense Nationaal Centrum voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, zijn enige tijd geleden een project gestart om te kijken naar de positie van slachtoffers met wat zij noemen ‘cognitieve en verstandelijke beperkingen’ in hun justitiële keten. Zij wilden graag van gedachten wisselen over methodologie en meer horen over de Nederlandse ervaringen en bevindingen. Nienke heeft tijdens haar bezoek aan Kopenhagen met de projectleiders/onderzoekers gesproken en een presentatie gegeven op het symposium dat de kick-off vormde voor het Deense project. Deelnemers waren onder andere mensen uit de justitiële keten, slachtofferhulp, sociaal werkers en onderzoekers. Hierbij viel op dat er, ondanks een aantal fundamentele verschillen tussen het Deense en Nederlandse rechtssysteem, duidelijke overeenkomsten zijn in de problematiek rondom toegankelijkheid van het rechtssysteem voor mensen met een LVB en andere beperkingen. De ontmoetingen hebben geleid tot ideeën voor verder onderzoek naar de overlap tussen slachtofferschap en daderschap bij mensen met een LVB. Afgesproken is om contact te houden rondom dit lopende en andere onderzoeksprojecten en te kijken naar verdere uitwisselingsmogelijkheden.