Matthijs Verzaal

Matthijs Verzaal

Matthijs is sinds 2017 als onderzoeker verbonden met het lectoraat LVB en risicovol gedrag en betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Naast zijn rol in het lectoraat is hij docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie en geeft hij les over het gebruik van SPSS.

Ervaring en achtergrond
Zijn eerste ervaring met de doelgroep mensen met een LVB was tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie aan Hogeschool Leiden. In samenwerking met andere studenten werden er kandidaten gezocht en getest voor een onderzoek naar de normering van de SCIL. Vervolgens begon Matthijs in 2015 aan een afstudeeronderzoek en het lectoraat was hierin de opdrachtgever. In het afstudeeronderzoek stonden levensverhalen van jongeren met een LVB en een criminele carrière centraal. Voor het onderzoek heeft Matthijs meerdere maanden, meerdere dagen per week meegelopen in het leven van deze jongeren. Door onderdeel te worden van de groep en intensief met hen samen te leven, gaf Matthijs hen het vertrouwen om hun levensverhaal te vertellen. Nu werkt Matthijs mee aan het onderzoek waar zijn scriptie een pilot voor was.

Persoonlijke drijfveren
Pas als je ziet waar de pijn van een mens zit, begrijp je hoever zij gaan om zichzelf hiervoor te behoeden.’

Het doen van onderzoek bij deze doelgroep en de drijfveren om dit te doen, zijn bij Matthijs gevormd tijdens zijn afstudeeronderzoek, waarbij ‘de stem en belevingswereld van de doelgroep’ één van de sterkste drijfveren is. Met het onderzoek kun je namelijk iemand in staat stellen om de woorden te vinden om zijn belevingswereld tot uiting te brengen. Elk mens kan moeite ervaren in het uiten van zichzelf, ook wanneer zij bevraagd worden voor een onderzoek. Voor de doelgroep van het lectoraat is dit vaak een grotere uitdaging. De motivatie van Matthijs voor professionele doorontwikkeling en zijn interesse in de narratieve psychologie en de kwetsbaarheid van het individu in relatie tot positieve/negatieve omgevingsfactoren, is hierin terug te vinden.