Lesley van Scheppingen

Lesley van Scheppingen

Lesley is – naast onderzoeker bij het lectoraat - docent Sociaal Werk en profielleider van het profiel Sociaal werk in de Zorg-LVB. Zo draagt zij direct bij aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld door in haar lessen gebruik te maken van voorbeelden uit het onderzoek. Ook houdt Lesley tijdens het onderzoek contact met studenten die hieraan bijdragen en zorgt ze ervoor dat de onderzoeksresultaten binnen het  onderwijs en werkveld bekend en verspreid worden.

Ervaring en achtergrond

Interesse in jongeren die te maken krijgen met jeugdzorg, politie en justitie loopt als een rode draad door de loopbaan van Lesley. Ze heeft forensische orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie is ze betrokken geraakt bij een grootschalig onderzoek naar het leefklimaat in residentiële en justitiële jeugdinstellingen.

Na haar studie is Lesley blijven werken bij het leefklimaatonderzoek. Ook is ze aan de slag gegaan als docent bij de opleiding SPH. Na een paar jaar heeft ze een overstap gemaakt naar het onderzoek van het lectoraat. Binnen dit lectoraat heeft Lesley onder andere onderzoek gedaan naar:

  • huisvestingsproblematiek bij jongeren met een LVB en reclasseringscontact,
  • de doorontwikkeling van de SCIL voor jongeren van 14 tot 17 jaar,
  • de werkalliantie tussen jongeren en reclasseringswerkers bij de William Schrikker Groep.

Persoonlijke drijfveren

Haar interesse gaat vooral uit naar beschermende en risicofactoren voor crimineel gedrag en de rol die de hulpverlening kan spelen om ervoor te zorgen dat jongeren met een LVB de kans krijgen om op een positieve manier iets van hun leven te maken. Voor deze jongeren is dit vaak extra lastig, omdat zij meer dan gemiddeld te maken krijgen met risicofactoren.

Door onderzoek wordt meer bekend over deze doelgroep, zodat ook zij het optimale uit hun leven kunnen halen. In het justitiële domein wordt de kans op positief contact en een succesvolle afronding groter, wanneer er meer kennis is over het herkennen van een LVB.