Lector Hendrien Kaal

Hogeschool Leiden

Hendrien Kaal legt zich toe op onderzoek naar mensen met een lvb in de justitiële keten. Hierbij ligt de nadruk op de herkenning van mensen met een lvb, kennisversterking op het gebied van lvb binnen de strafrechtsketen en de specifieke problematiek van delinquenten met een lvb. 

Ervaring en achtergrond

Hendrien Kaal studeerde psychologie en rechten aan de Universiteit Leiden, en promoveerde vervolgens aan de Universiteit van Bristol op de handelingsvrije ruimte van de politie in relatie tot drugsdelinquenten. Na haar promotie werkte zij achtereenvolgens bij het Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO) aan de Universiteit van Amsterdam, bij de opleiding SPW/gehandicaptenzorg van het Mondriaan College, aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden, en voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie.

Vragen vanuit de beroepspraktijk voeden ons onderzoek

Alle projecten waar het lectoraat bij betrokken is, zijn ontstaan uit vragen en dilemma’s uit de beroepspraktijk. Dit is de kracht van het lectoraat: in samenspraak met het veld, en met open oog voor actuele behoeften in het veld, zoeken naar onontgonnen gebieden die vol belofte zijn om te kijken of daar vooruitgang te behalen valt. Het ene onderzoek vloeit daarbij vaak uit het andere voort. We zijn ervan overtuigd dat het in een sterk veranderend werkveld belangrijk is goed te kijken welke vragen hieruit voortvloeien en hoe deze veranderingen het beste op te vangen of vorm te geven zijn. Dit vergt flexibiliteit en nauwe samenwerking met betrokkenen en dat gaat ons goed af.