Froukje Postmus

Froukje Postmus

Froukje Postmus is docent bij de opleiding Sociaal Werk en geeft veel onderwijs over mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook is ze betrokken bij de kenniskring van het lectoraat LVB en risicovol gedrag.