Studiemiddag 'Strafrecht bij jongeren met LVB'.

Studiemiddag lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit

Inzet van strafrecht bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB

Op 31 mei 2018 organiseert het lectoraat LVB & Jeugdcriminaliteit een studiemiddag over de inzet van het strafrecht bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB. Tijdens deze middag worden resultaten gepresenteerd van onderzoek dat uitgevoerd is door het lectoraat in samenwerking met diverse woonlocaties voor mensen met een LVB.

Inhoud studiemiddag

Vragen die aan de orde komen zijn: hoe komen beslissingen over het betrekken van politie bij delinquent gedrag op zorginstellingen tot stand? Welke argumenten voor of tegen het betrekken van de strafrechtsketen zijn er? Welke kennis van de strafrechtsketen hebben zorgmedewerkers nodig om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen? Welke kennis van de zorg heeft de politie nodig om goed te kunnen anticiperen op de situatie aldaar? Welke dilemma’s doen zich voor in de praktijk?

Deze middag richt zich zowel op medewerkers in de zorg voor mensen met een LVB als op politie. Naast een plenair deel zijn er workshops door professionals uit beide sectoren en is er ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Programma

Tijd Onderdeel
12:30 - 13:00 uur Inloop en inschrijving workshops 
13:00 - 13:15 uur Opening door dr. A.S. Scholten (directeur faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, Hogeschool Leiden)
13:15 - 14:00 uur Plenaire lezing “De inzet van strafrecht bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB: overwegingen in de praktijk” door Hendrien Kaal (lector LVB en Jeugdcriminaliteit, Hogeschool Leiden / Expertisecentrum William Schrikker)
14:00 - 14:40 uur Plenaire lezing “Waarom we zo ver mogelijk weg moeten blijven van het strafrecht, of toch niet?” door Pauline Schuyt (hoogleraar sanctierecht en straftoemeting bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden)
14:40 - 15:10 uur Samen wijzer worden
15:10 - 16:00 uur Workshopronde I
16:10 - 17:00 uur Workshopronde II
17: 00 uur Borrel

Bekijk het overzicht van workshops