Studenten zijn in gesprek met elkaar

Samenwerking

Het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit is opgezet in samenwerking met het Expertisecentrum van de  William Schrikker Groep.

Samenwerking met werkveldinstelling(en)

Naast de samenwerking met de William Schrikker Groep werken we samen met een aantal andere partners. Zo wordt in het kader van het RAAK-project Drang en Dwang tevens samengewerkt met de organisaties De la Salle en Dichterbij. De validering van het screeningsinstrument LVB vindt plaats bij een groot aantal organisaties, waaronder Cordaen, MEE, de Hartelborgh, Altrecht, VGG-Net, Reclassering Nederland, en Homerun. Het onderzoek naar de Werkalliantie gebeurt met de William Schrikker Groep WSG, Reclassering Nederland en Bureau Jeugdzorg. Daarnaast vindt er onderzoek plaats met de politie Leiden. Ook is recent een samenwerking in de vorm van scriptieonderzoek aangegaan met Titan plus (dagbesteding voor LVB-jongeren).

Samenwerking met kennisinstellingen

Binnen Hogeschool Leiden is er nauwe samenwerking met diverse andere lectoraten: