De vlaggen van de hogeschool

Over het lectoraat

Het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Jeugdcriminaliteit is opgericht door Hogeschool Leiden en de Wiliam Schrikker Groep. Zij bieden specifieke expertise voor licht verstandelijke beperking in de justitiële keten.

Kennis over LVB levert kunde

Toenemende kennis over de combinatie van delinquentie en LVB maakt het voor de betrokken professionals makkelijker om de doelgroep beter en passender te begeleiden. In de justitiële keten worden mensen met een LVB nog te vaak niet als zodanig herkend, met de nodige gevolgen (bijvoorbeeld verhoogde kans op recidive, verminderd welzijn).

Van onderzoek naar ondersteuning

Herkenning van een LVB is vaak lastig. Onbekend maakt niet herkend. Primaire doel is deze kennis juist praktisch toepasbaar te maken. Daarom heeft het lectoraat het screeningsinstrument SCIL ( pdf, 137 KB ) ontwikkeld. Met deze korte vragenlijst kun je eenvoudig tot een onderbouwd vermoeden van een LVB komen. Dit vergemakkelijkt de keuze voor o.a. de noodzaak tot verdere diagnostiek of toewijzing aan de juiste interventie.

Een ander onderzoeksproduct zijn onze factsheets met daarin makkelijk toegankelijke informatie voor de professionals op de werkvloer en daarbuiten.

Ook zijn er voor diverse domeinen uit het justitiële werkveld, zoals de penitentiaire inrichtingen, handreikingen ontwikkeld. Doel van deze handreikingen is dat medewerkers een LVB eerder leren herkennen en daar hun werkhouding op kunnen aanpassen.

Tot slot zijn van onze onderzoeksresultaten PowerPoints beschikbaar die je kunt gebruiken om een college of bijscholing te geven.

Samenwerking met het werkveld

Zonder hulp van het werkveld geen onderzoek. Daarom is het belangrijk de resultaten van de investering in onderzoek met de professionals in het werkveld te delen, zodat er een samenwerking tussen onderzoek en dagelijkse praktijk ontstaat. Alleen kennis delen voldoet niet: het lectoraat voelt het als zijn opdracht een bredere discussie op gang brengen over mogelijke oplossingen, waarmee een gemeenschappelijke visie kan ontstaan over in te zetten middelen om recidive te verminderen, maar ook over welke doelen we daarnaast van belang vinden. Dit gebeurt door kennis en visie naar buiten te brengen, actief deel te nemen aan relevante netwerken, expertmeetings en klankbordgroepen, het geven van presentaties of symposia en congressen en het publiceren in vakbladen en tijdschriften (zowel nationaal als internationaal).