Studenten zijn hard aan het werk in het Mediacentrum

Onderzoek

Binnen het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit wordt momenteel gewerkt aan onderzoek over de volgende onderwerpen: 

  • In 2018 publiceerden de lectoren Hendrien Kaal en Jan Dirk de Jong het boek ‘Kom me horen’. Ook in de komende periode zullen we oog houden voor de verhalen van mensen met een LVB.

  • In samenwerking met de Regioplan loopt er een proeftuin ‘schoolverzuim en LVB’ gefinancierd door ZonMW . In de loop van het jaar zullen de resultaten van deze proeftuin worden gepresenteerd.

  • In 2018 zijn de eerste resultaten gepresenteerd van een onderzoek over het inzetten van het strafrecht bij delinquent gedrag door cliënten. In de aankomende maanden presenteert het lectoraat het bijbehorende rapport. Het is onze wens om in de toekomst verder te bekijken of de in dit kader ontwikkelde checklist in de praktijk voldoet of dat deze nog verder verbeterd kan worden.

  • Er wordt in 2019 door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gefinancierd onderzoek gedaan ten behoeve van een serie handreikingen voor advocaten en rechters.

Factsheets

Het lectoraat publiceert de (voorlopige) onderzoeksresultaten in factsheets.

Kennisactiviteiten

Om de kennisoverdracht vanuit het onderzoek van het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit verder te stimuleren, organiseert het lectoraat verschillende kennisactiviteiten. Bekijk het actuele aanbod.

Handreikingen

Het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit heeft voor verschillende organisaties binnen de strafrechtsketen een handreiking geschreven met daarin kennis en handvatten voor de herkenning van een LVB en voor het bieden van passende hulp en ondersteuning. 

Met zorg naar de politie

Het lectoraat heeft een drietal producten ontwikkeld waarmee medewerkers in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking tot een zorgvuldige afweging kunnen komen in dilemma's over de omgang met delinquent gedrag van cliënten en de inzet van het strafrecht.

Op de hoogte blijven

Wil je graag meer weten over de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat en de komende workshops? Stuur ons je contactgegevens, dan houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.