Het is druk en gezellig. Studenten werken hard

Vernieuwend onderwijs over jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden

Een snel veranderend werkveld vraagt om continue vernieuwing van het onderwijs, waarbij de aansluiting met de actualiteit essentieel is. Daarom verzorgt het lectoraat colleges binnen minoren als Gehandicaptenzorg, Jeugdcriminaliteit en Veiligheid, Werken in Gedwongen Kader, en de Master Jeugdzorg.

Studenten leveren bijdrage aan onderzoek

Onderzoekers (vaak ook docent) die bij de projecten zijn betrokken, geven studenten gelegenheid een bijdrage te leveren aan onderzoek. De studenten gebruiken hun deelname in de meeste gevallen als afstudeerproject, als stage of een deelproject. Inmiddels zijn tientallen studenten (Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Juridische Dienstverlening) betrokken geweest bij de onderzoeken. De studenten ervaren dit als een bijzondere nuttige verrijking van hun opleiding.

Materiaal zelf gebruiken

Om de onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor het onderwijs en het werkveld worden er PowerPoints van gemaakt, die ingezet kunnen worden om zelf een college of bijscholing te geven. Deze PowerPoints bestaan uit een serie sheets met daaronder in de notities een uitwerking van wat er bij elke sheet verteld kan worden. De PDF-versie van deze presentaties is te vinden op deze pagina. Mocht u na het bekijken van de PDF-versie geïnteresseerd zijn geraakt in het gebruik van de PowerPoints, dan kunt u een e-mail versturen naar Lesley van Scheppingen via  scheppingen.van.l@hsleiden.nl.

Bekijk de presentatie van het onderzoek naar werkalliantie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. ( pdf, 490 KB )