De vlag van de hogeschool

Versterken van motivatie voor begeleiding jongeren met een LVB

3 november 2015 - Hoe zorg je dat jongeren met een LVB gemotiveerd zijn en blijven voor begeleiding? En welke rol speelt de werkrelatie tussen de begeleider en de jongere daarbij?

Deze vragen stonden centraal op het symposium dat het lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit in samenwerking met Regioplan op 3 november 2015 hield.

Het symposium werd gehouden naar aanleiding van het onderzoek dat Regioplan en het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden hebben uitgevoerd bij jongeren met een LVB die begeleid wonen bij drie zorginstellingen: Philadelphia, Cordaan en het Leger des Heils. 

Centrale vraag van het onderzoek

Centraal in het onderzoek stond de vraag hoe de motivatie voor begeleiding van jongeren met een LVB versterkt kan worden binnen de werkrelatie die de begeleider aangaat met de jongere.

Bekijk de presentatie van Hendrien Kaal

Over het onderzoek

Regioplan heeft samen met het lectoraat onderzoek gedaan naar de rol van de werkalliantie in de motivatie voor begeleiding bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. 34 jongeren met een LVB die onder begeleiding wonen bij Stichting Philadelphia Zorg, Cordaan en het Leger des Heils hebben deelgenomen aan het onderzoek. Met name de werkalliantie op het gebied van de taken en de binding tussen de jongere en de begeleider hangen positief samen met de motivatie voor begeleiding. Ook de mate van zelfeffectiviteit is van belang voor de motivatie voor begeleiding.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.