Hogeschool Leiden

Lectorale rede Hendrien Kaal

Op donderdagmiddag 7 november 2013 sprak Hendrien Kaal haar lectorale rede uit. Binnen het lectoraat legt zij zich toe op onderzoek naar licht verstandelijke beperking, delinquentie en het strafbestel.

Jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg

Op donderdagmiddag  7 november 2013 sprak Hendrien Kaal haar lectorale rede uit. Binnen het lectoraat legt zij zich toe op onderzoek naar licht verstandelijke beperking (LVB), delinquentie en het strafbestel. Wetenschappelijke kennis met een duidelijke toepasbaarheid voor het (justitiĆ«le) werkveld vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Een grote groep jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormt een bron van zorg in de strafrechtsketen. Het besef groeit dat deze groep in veel gevallen onzichtbaar is. Niettemin zien velen er het belang van in dat rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken en beperkingen: want waar dit niet gebeurt leidt dit regelmatig tot leed bij de jongeren en tot een geringe of zelfs averechtse effectiviteit van de maatregelen die bedoeld zijn om het delinquente gedrag te beteugelen.

In 'Ongewoon moeilijk' brengt Hendrien Kaal de beschikbare kennis over deze groep jongeren bijeen. Zij laat zien dat het hier gaat om een heel complex van problemen. Wanneer dit onvoldoende wordt onderkend leidt dit niet alleen tot een verhoogde kans op crimineel gedrag, maar bepaalt dit in belangrijke mate het leven van deze jongeren. Daarom dienen voor een effectieve aanpak van het delinquent gedrag de diverse problemen in hun samenhang moeten worden bekeken, zal rekening moeten worden gehouden met de beperkingen van de jongere en dient zich de noodzaak aan tot een langdurige begeleiding. Herkenning van de verstandelijke beperking is hierbij een noodzakelijke eerste stap.

Lees het programma hier ( pdf, 568 KB )

Lees de rectorale rede 'Ongewoon moeilijk' ( pdf, 5.73 MB )