Hogeschool Leiden

Lectoraat krijgt subsidie ZonMW

Het lectoraat Licht verstandelijke beperking en Jeugdcriminaliteit van opleidingen Social Work en Toegepaste Psychologie heeft in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek en Stichting Philadelphia Zorg een subsidie gekregen van ZonMW.

Het lectoraat Licht verstandelijke beperking en Jeugdcriminaliteit van de opleidingen Social Work en Toegepaste Psychologie heeft in samenwerking met Regioplan Beleidsonderzoek en Stichting Philadelphia Zorg een subsidie gekregen van ZonMW. Met deze subsidie zal onderzoek gedaan worden naar de doelgroep 18+ LVB-jongeren, bij wie het ouderlijk gezag verdwijnt en die voor de wet volwassen zijn. Deze groep heeft de neiging zich te onttrekken aan verdere begeleiding, terwijl zelfstandig functioneren niet zonder problemen gaat. Eenmaal uit beeld van de hulpverlening neemt de kans op problemen als criminaliteit, schulden en verslaving toe.

Het onderzoek heeft tot doel om in kaart te brengen in hoeverre de werkalliantie tussen LVB-jongere en begeleider bijdraagt aan het vergroten van de motivatie van de jongere voor begeleiding. Kennis over de relatie tussen werkalliantie en motivatie is - met het oog op voortzetten van een goede begeleiding - relevant voor jongeren met een LVB en hun directe omgeving, zorgprofessionals, wetenschap en onderwijs en gemeenten.