Hogeschool Leiden

Lector LVB en Jeugdcriminaliteit dr. Hendrien Kaal

Dr. Hendrien Kaal studeerde psychologie en rechten aan de Universiteit Leiden, en promoveerde vervolgens aan de Universiteit van Bristol op de handelingsvrije ruimte van de politie in relatie tot drugsdelinquenten. Na haar promotie werkte zij achtereenvolgens bij het Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO) aan de Universiteit van Amsterdam, bij de opleiding SPW/gehandicaptenzorg van het Mondriaan College, aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden, en voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie.

In de afgelopen jaren heeft Hendrien Kaal zich toegelegd op onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking in de justitiële keten. Hierbij ligt de nadruk op de herkenning van mensen met een LVB, kennisversterking op het gebied van LVB binnen de strafrechtsketen en de specifieke problematiek van delinquenten met een LVB. 

Lector Hendrien Kraal

Als we oude en nieuwe kennis verzamelen over jongeren met een lichtverstandelijke beperking en crimineel gedrag, zullen we wellicht ook anders met hen kunnen en willen omgaan

Lector Hendrien Kraal

Vragen en dilemma’s uit beroepspraktijk jeugdcriminaliteit

De overeenkomst tussen projecten die vanuit het lectoraat worden uitgevoerd is dat ze allemaal voortkomen uit vragen en dilemma’s uit de beroepspraktijk. Dat is wat Hendrien met het lectoraat wil doen: in samenspraak met het veld, en met open oog voor actuele behoeften in het veld, zoeken naar onontgonnen gebieden die vol belofte zijn om te kijken of daar vooruitgang te behalen valt. Het ene onderzoek vloeit daarbij vaak uit het andere voort. Het is haar overtuiging dat het in een werkveld dat zo sterk in verandering is – met ontwikkelingen als de transitie jeugdzorg en het adolescentenstrafrecht – zaak is goed te kijken welke vragen hieruit voortvloeien en hoe deze veranderingen het beste op te vangen of vorm te geven zijn. Dit vergt flexibiliteit en nauwe samenwerking met betrokkenen. 

Lectorale rede Hendrien Kaal: ongewoon moeilijk