Paula Vrij

Hogeschool Leiden

Paula studeerde in 2010 af als socioloog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en in 2013 als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studies deed zij onderzoekservaring op bij het NSCR, onderzoekscentrum voor ouder en kind van de Universiteit van Amsterdam, Stichting AAP en Regioplan Beleidsonderzoek. Sinds 2015 werkt zij als onderzoeker bij het Lectoraat LVB & jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden.

Naast haar aanstelling als onderzoeker is Paula werkzaam in de klinische praktijk. De afgelopen jaren deed zij binnen het Leger des heils ervaring op met kinderen en jongeren met een LVB, in het bijzonder met jonge moeders met een LVB en opvoedondersteuning bij deze doelgroep. Sinds 2018 werkt zij als orthopedagoog bij de Opvoedpoli en houdt zich bezig met diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren met GGZ-problematiek.

Als onderzoeker binnen het lectoraat is Paula betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Zij werkte onder meer mee aan een onderzoek naar de levensgeschiedenissen van delinquente jongeren met een LVB. Op dit moment is zij bezig met de ontwikkeling van handreikingen voor de zittende magistratuur en advocatuur. Daarnaast begeleidt zij studenten met hun afstudeertraject.

In het doen van onderzoek en begeleiden van studenten neemt Paula haar praktijkervaring zoveel mogelijk mee. Ook probeert zij waar mogelijk de klinische praktijk te betrekken bij het onderzoek dat zij doet. Aansluiting vinden bij studenten, respondenten en cliƫnten is voor Paula belangrijk: het persoonlijke verhaal van kinderen en ouders staat voor haar centraal.