Paula Vrij

Paula Vrij
Paula Vrij

Achtergrond

Paula Vrij, MSc studeerde sociologie aan de Vrije Universiteit en orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studies was zij al betrokken bij onderzoek binnen verschillende instituten, waaronder het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan bij complex getraumatiseerde apen en heeft ze in Marokko kindgericht onderzoek gedaan. In haar laatste studiejaar startte zij als assistent-onderzoeker bij Regioplan Beleidsonderzoek, waar zij zich twee jaar richtte op het thema criminaliteit en veiligheid. Zij droeg onder andere bij aan een effectevaluatie van een gedragsinterventie van ernstig antisociale jongeren, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Expertise

Sinds 2015 is Paula als onderzoeker verbonden aan het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden. Zij is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, waarbij de nadruk ligt op de herkenning van mensen met een LVB, kennisversterking binnen de strafrechtketen en de specifieke problematiek van delinquenten met een LVB. Haar affiniteit toont zich ook in de praktijk: Paula ondersteunt en begeleidt LVB jongeren met gedrags- en sociaal-emotionele problematiek binnen verscheidene residentiĆ«le behandelafdelingen van het Leger des Heils in Amsterdam.