Hogeschool Leiden

SCIL screener voor intelligentie en LVB

NPO RADIO 1 - Met het screeningsinstrument SCIL kan in negen van de tien gevallen een LVB correct worden voorspeld.

Radio 1 besteedt aandacht aan de toepassing van de SCIL in de praktijk. De SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen een LVB correct voorspelt.

Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het maatschappelijk functioneren. Met de SCIL is snel en eenvoudig vast te stellen of er mogelijk sprake is van een LVB.

Beluister hier het radiofragment op de website van NPO Radio 1
(Het fragment start na vijf minuten.)