Hogeschool Leiden

'Jeugd met een beperking'

DJI ZIEN - In de gevangenis komt LVB veel voor. Mogelijk heeft meer dan 30% van de justitiabelen een licht verstandelijke beperking.

Naar aanleiding van het boek 'Beperkt in de keten' verscheen een interview met lector Hendrien Kaal in DJI Zien, het blad van de Dienst Justitiële Inrichtingen, over het belang van aandacht voor licht verstandelijk beperkten binnen de strafrechtketen. 

Lees hier het artikel 'Jeugd met een beperking' ( pdf, 830 KB )