Hogeschool Leiden

Politiewerk met oog voor LVB

Mensen met een LVB zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtsketen, als daders maar naar verwachting ook als slachtoffers. De politie komt deze mensen op verschillende plekken in haar werk tegen: bij het eerste contact op straat, aan de balie of de telefoon, in de verhoorkamer, of als arrestant. Dit vraagt inzicht in de LVB problematiek en de gevolgen die dit heeft voor het werk. Een passende bejegening kan immers allerhande problemen voorkomen.

Inhoud studiedag

Hogeschool Leiden heeft daarom het initiatief genomen om een handreiking LVB voor de politie te schrijven. Zeven studenten van de duale opleiding Toegepaste Psychologie voor Politie hebben hiervoor onderzoek gedaan naar best practices. Een klankbordgroep samengesteld uit mensen uit de politiedistricten Zeeland en De Baronie denkt mee over de inhoud van deze handreiking. Op deze studiedag willen we onze bevindingen met u delen, en u vooral naar huis laten gaan met heel veel praktische kennis.

Programma

13.00 uur: Ontvangst 
13.30 uur: Lector Hendrien Kaal (Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit) 
14.15 uur:  Workshop ronde 1 
15.15 uur: Pauze
15.30 uur:  Workshop ronde 2
16:30 uur: Afsluiting door Hendrien Kaal ism workshopleiders
17.00 uur: Borrel

Meld u aan voor de reservelijst

Vanwege de grote belangstelling is aanmelding voor de studiedag niet meer mogelijk. U kunt zich wel aanmelden voor de reservelijst via terwindt.m@hsleiden.nl.