LVB en Jeugdcriminaliteit

LVB en Jeugdcriminaliteit

De aandacht voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de justitiële keten neemt toe. Het besef groeit dat de problematiek van deze jongeren zo complex is dat het vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise van de professional. Met het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit werken Hogeschool Leiden en de William Schrikker Groep, samen aan meer kennis over de competenties en beperkingen van deze jongeren. 

Kennis over LVB levert kunde

In de justitiële keten worden mensen met licht verstandelijke beperkingen nog te vaak niet als zodanig herkend, met de nodige gevolgen (bijvoorbeeld verhoogde kans op recidive, verminderd welzijn). Toenemende kennis over de combinatie van delinquentie en LVB maakt het voor de betrokken professionals makkelijker om de doelgroep beter en passender te begeleiden. De betrokken onderzoekers zullen zich hier altijd op richten.

Bekijk hier onze factsheets

Herkenning LVB en onderzoek

Herkenning van een LVB is een belangrijk speerpunt in het onderzoek. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het screeningsinstrument SCIL ( pdf, 137 KB ). Met deze korte vragenlijst is het mogelijk om op een eenvoudige wijze tot een onderbouwd vermoeden van aanwezigheid van een LVB te komen. Dit kan helpen bij het maken van keuzes omtrent bijvoorbeeld de noodzaak tot verdere diagnostiek of toewijzing aan de juiste interventie.
Ook is onderzoek gedaan naar:

  • Keuzes omtrent aangifte doen na geweld.
  • De werkalliantie tussen werkers en jongeren met een LVB.
  • Kenmerken van specifieke groepen delinquenten met een LVB (PIJ, meisjes, WSG-JR).
  • Specifieke problemen bij de begeleiding van delinquenten met een LVB (huisvesting, detentie, netwerkversterking, online veiligheid).
  • De bejegening van slachtoffers met een LVB.

Bekijk hier onze publicaties

Materiaal zelf gebruiken?

Van onze onderzoeksresultaten worden PowerPoints gemaakt die ingezet kunnen worden om zelf een college of bijscholing te geven.

Meer informatie over onderzoeksmaterialen

Samenwerking met werkveld - stimulering maatschappelijk debat

Zonder hulp van het werkveld geen onderzoek. Daarom is het belangrijk de resultaten van de investering in onderzoek met de professionals in het werkveld te delen, zeker wanneer het om praktisch inzicht gaat. Zo blijven onderzoek en dagelijkse praktijk elkaar voeden. Alleen kennis delen voldoet niet, het lectoraat voelt het als zijn opdracht een bredere discussie op gang brengen over wat we met de beschreven problematiek willen en waar we oplossingen zoeken. Er moet een gemeenschappelijke visie ontstaan over welke middelen we willen inzetten om recidive te verminderen, maar ook over welke doelen naast recidivevermindering we van belang vinden.

Dit gebeurt door kennis en visie naar buiten te brengen, actief deel te nemen aan relevante netwerken, expertmeetings en klankbordgroepen, het geven van presentaties of symposia en congressen, het publiceren in vakbladen en tijdschriften (zowel nationaal als internationaal).

Lees meer over de samenwerkingspartners