Studenten zijn in gesprek met elkaar

Taal en rekenen

Juist omdat we gaan voor kwaliteit, dienen jouw vaardigheden voor rekenen en taal op niveau te zijn. Als pabostudent dien je daarom binnen het eerste jaar van je opleiding de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid te behalen. 

Diagnostische rekentoets

Hoewel iedere student drie mogelijkheden krijgt om de rekentoets te behalen, merken we dat veel eerstejaarsstudenten moeite hebben met dit onderdeel. Daarom maakt een diagnostische rekentoets onderdeel uit van onze intakeprocedure.

Wil je meer weten over de inhoud van de diagnostische rekentoets en hoe jij jezelf hier het beste op voor kan bereiden? Download de informatieflyer voorbereiden rekentoets ( pdf, 168 KB ).

Zomercursus rekenen eigen vaardigheid

Als je je intaketoets rekenen onvoldoende gemaakt hebt en/of onzeker bent over je rekenniveau, dan raden we je onze zomercursus aan. Deelname is kosteloos. Zodra de exacte lesdagen voor de zomercursus 2020 bekend zijn, vind je ze op deze pagina.

Je kunt je aanmelden voor de zomercursus via de online intakeprocedure waarvoor je na 1 mei uitgenodigd wordt.

De cursus is alleen bestemd voor studenten die de Pabo en Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden gaan volgen.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Secretariaat van de Pabo en Vrijeschool Pabo via intake.educatie@hsleiden.nl.