Studenten zijn in gesprek met elkaar

Taal en rekenen

Juist omdat we gaan voor kwaliteit, dienen jouw vaardigheden voor rekenen en taal op niveau te zijn. Als pabostudent dien je daarom binnen het eerste jaar van je opleiding de landelijke rekentoets (Wiscat) en de toets professionele taalvaardigheid te behalen. 

In verband met de genomen maatregelen om verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, is er - in overeenstemming met de richtlijnen vanuit het ministerie van OCW - besloten dat er geen onderwijsactiviteiten en tentamens op hogescholen plaatsvinden. Hierdoor komt de diagnostische rekentoets uit de intakeprocedure te vervallen. Om je verder zo goed mogelijk te informeren over de inschrijving aan onze opleiding verzoeken we je om je zo vroeg mogelijk in te schrijven.

 

Zomercursus rekenen eigen vaardigheid

Als je onzeker bent over je rekenniveau, dan raden we je onze zomercursus aan. Deelname is kosteloos. Zodra de exacte lesdagen voor de zomercursus 2020 bekend zijn, vind je ze op deze pagina.

Je kunt je aanmelden voor de zomercursus via de online intakeprocedure waarvoor je na 1 mei uitgenodigd wordt.

De cursus is alleen bestemd voor studenten die de Pabo en Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden gaan volgen.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Secretariaat van de Pabo en Vrijeschool Pabo via intake.educatie@hsleiden.nl.