Leraar basisonderwijs Pabo Sportklas

Studieprogramma Sportklas

Bij ons kun je je in de Sportklas specialiseren in alle facetten van een gezonde en actieve leefstijl. Kinderen bewegen graag. Veel en veelzijdig bewegen is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Onderzoek toont aan dat leerprestaties omhoog gaan als kinderen meer  bewegen. Kinderen die op de basisschool gestimuleerd worden te bewegen, zullen dat in de toekomst ook blijven doen. Dit zorgt voor gezondere mensen en gelukkigere mensen.

Gezonde levensstijl

Basisscholen willen met hun sport- en beweegbeleid kinderen zo veel mogelijk in aanraking laten komen met een gezonde levensstijl. Denk bijvoorbeeld aan buiten spelen, gezonde tussendoortjes, bewegen in de klas en de organisatie van sportdagen en sporttoernooien. Scholen hebben hiervoor leerkrachten nodig met kennis, passie en talent, die het bewegen een prominente plaats geven op de basisschool. De Sportklas bereidt je hierop voor.

Maatschappelijk belang

De overheid, zorgverzekeraars en gezondheidsspecialisten zien ook het belang van bewegen. Daarom heeft de overheid negen thema’s ontwikkeld voor ‘de gezonde school’.

Studielast en kosten

Je volgt het normale lesprogramma van de pabo. Daarnaast ben je minimaal één keer per week actief bezig met sport, bewegen en gezondheid. Dit betekent een extra studiebelasting van 4 uur per week, tijdens pabo 1, 2 en 3. Ook moet je rekenen op een kleine bijdrage bovenop je studiekosten voor vervoerskosten, huur accommodatie, trainers, materialen e.d.

Certificaat

Bij afronding van de pabo in jaar 4, krijg je het certificaat ‘Sportieve en Gezonde School coördinator’. Hiermee ben jij de uitgelezen persoon om je op een basisschool de organisatie van sportdagen en evenementen op je te nemen. Doe je in het vierde jaar ook de minor Bewegingsonderwijs erbij, dan ben je bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan groep 1 tot en met 8. Doe je dat niet, dan mag je met dit certificaat wel bewegingsonderwijs geven aan groep 1 en 2.

Aanmelden voor de Sportklas

Schrijf je eerst op Studielink in voor de pabo van Hogeschool Leiden. Eind mei ontvang je een brief waarin staat hoe je je kunt aanmelden voor de Sportklas. Als je wordt toegelaten, start je aan het begin van je studie meteen in de Sportklas.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Monique van Ark, coördinator Sportklas, via ark.van.m@hsleiden.nl.