Leraar basisonderwijs lezen

Studieadvies eerste jaar

Tijdens de propedeuse heb je gesprekken met je studiebegeleider over je studievoortgang, je motivatie en je prestaties. In combinatie met de stages kom je er achter of het vak echt iets voor jou is.

Halverwege het eerste jaar krijg je een voorlopig studieadvies, aan het einde een officieel en bindend advies. Het wordt een bindend (negatief) studieadvies wanneer je voor je stage een onvoldoende hebt, één of beide landelijke toetsen voor rekenen, Nederlands of mens & wereld niet hebt behaald, of minder dan 48 EC hebt behaald (van de totaal 60 EC). Je mag de opleiding dan niet meer aan Hogeschool Leiden voortzetten.

Met de vaardigheidstoetsen mens & wereld wordt jouw instap-kennis getoetst van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Je mag twee jaar over je propedeuse doen.

Begeleiding

Individuele begeleiding is belangrijk bij de pabo. Je studieloopbaanbegeleider geeft je beroeps)vaardigheidstrainingen, begeleidt je tijdens stages en houdt zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Van het begin tot het eind van de opleiding word je begeleid op een manier die bij jou past.

Voordat je bij pabo start, krijg je van de studieloopbaanbegeleider advies of pabo een geschikte opleiding is voor jou. Dit advies is gebaseerd op jouw digitale intake en de uitslag van je reken- en taaltoets.