Leraar basisonderwijs opleiden

Scholen waar jij je kunt laten ‘opleiden in de school’

Bij welk schoolbestuur ga je werken als je deelneemt aan het traject Opleiden in de School van de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo)? Je kunt kiezen uit vier schoolbesturen, elk in een ander regio. Lucas Onderwijs heeft scholen in de regio Haaglanden, de Haarlemmermeergroep (Meer Primair en Sopoh) in de omgeving van de Haarlemmermeer, Morgenwijzer in de omgeving van Alphen aan de Rijn en PROO Leiden in Leiden en omgeving. 

Hieronder stellen de schoolbesturen zich aan je voor.

Lucas Onderwijs - Haaglanden
Voor studenten met minimaal mbo-niveau

De 56 scholen van Lucas Onderwijs in Den Haag en omgeving bieden je de kans om je tot een uitmuntende leerkracht te ontwikkelen. Door de grote diversiteit van onze scholen - grote en kleine, in de binnenstad en daarbuiten, traditionele en vernieuwende - krijg je bij Lucas Onderwijs de kans om je, in verschillende omgevingen, het vak van leerkracht eigen te maken. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat jij een goede begeleiding krijgt tijdens de stage. We willen graag investeren in jou. Als je bij ons gaat werken, gaat deze begeleiding gewoon door tijdens jouw eerste jaren als beginnend leerkracht. Bij Lucas Onderwijs behandelen we je vanaf de eerste dag als collega en mag je meedenken over het onderwijs op jouw school. Bovendien kun je naar keuze deelnemen aan alle professionaliseringsactiviteiten van de Lucas Academie. Maak hier kennis met de website van de Lucas Academie.

Contactpersoon Lucas Onderwijs: mevrouw M. Blaauw, T: 06-11195289

Haarlemmermeergroep: MeerPrimair - Katholiek en christelijk onderwijs in de Haarlemmermeer & SOPOH - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer 
Voor studenten met minimaal mbo-niveau

Meer Primair

Meer Primair wordt gevormd door negentien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen in de Haarlemmermeer. De organisatie bevordert het katholiek en christelijk onderwijs en daar waar wenselijk geacht, interconfessioneel onderwijs. Iedere school draagt de kernwaarden uit van het katholiek en christelijk onderwijs.

Als onderwijsorganisatie wil Meer Primair kennis en ervaringen onderling uitwisselen, medewerkers volop de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelen en interne mobiliteit stimuleren, maar het zijn wel 19 basisscholen met een 'eigen gezicht'.

De kernwaarden van ons handelen zijn: Vakmanschap, Ontwikkeling, Verbinding, Inspiratie en Continuïteit. Van daaruit geven we vorm aan de ambities van Meer Primair. Meer Primair is een naam als een caleidoscoop, elke combinatie kan weer een nieuwe ambitie opleveren. MEER... dan denk je aan 'Meer leren', 'Meer ontwikkelen', 'Meer samen', 'Meer plezier'. PRIMAIR... kan je verbinden aan 'Primair onderwijs', 'Primair kwaliteit', 'Primair vakmanschap', 'Primair talent'.

Maak kennis met Meer Primair op meerprimair.nl

Contactpersoon Meer Primair: mevrouw B. Halverstad T: 06-52461522

SOPOH - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer

"Voor ieder kind het beste bereiken" met passie, plezier en professionaliteit. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) verzorgt op 22 scholen eigentijds onderwijs, waarbij plezier in leren voorop staat. Kinderen en medewerkers vinden het fijn om goede prestaties te leveren en een plezierige leeromgeving draagt bij aan goede prestaties.

De kernwaarden die in het openbaar onderwijs gelden zijn:

  • Het openbaar onderwijs is er voor iedereen;
  • Wederzijds respect;
  • Waarden en normen;
  • Democratische organisatie;
  • Godsdienst en levensbeschouwing.

In alle SOPOH-scholen staan de genoemde kernwaarden centraal waarbij er ruimte is om vanuit eigen pedagogische uitgangspunten een eigen invulling te geven aan de visie van de school. In alle SOPOH-scholen staat de kwaliteit van het onderwijs op de eerste plaats!

Elke SOPOH-leerling heeft het recht op goed en kwalitatief onderwijs in een inspirerende en uitdagende omgeving. In alle SOPOH-scholen mag je zijn wie je bent. Wij ervaren dat de enorme diversiteit aan mogelijkheden binnen de organisatie van grote waarde is.

Maak kennis met SOPOH via sopoh.eu

Contactpersoon Haarlemmermeergroep: mevrouw F. van Weel  T: 06- 34 34 25 27

Morgenwijzer - Alphen aan den Rijn en omgeving 
Voor studenten met minimaal mbo-niveau

Morgenwijzer is een stichting die openbaar en katholiek onderwijs verzorgd in vier gemeenten in het Groene Hart, te weten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude. Op 24 locaties verzorgen wij dagelijks uitdagend en kindgericht onderwijs. Wij streven er naar kinderen uit te laten blinken in hun eigen cognitieve en sociale ontwikkeling. Iedere school heeft zijn eigen karakter, dit is terug te zien in het profiel van iedere school. Zo hebben wij scholen waar vanaf groep 1 tweetalig onderwijs wordt aangeboden, scholen met specifieke groepen voor hoogbegaafden, scholen waarin extra aandacht wordt besteed aan cultuur of natuur. Wanneer je stage komt lopen bij Morgenwijzer, zijn er voldoende mogelijkheden om een passende plek te vinden. Je kunt rekenen op een goede begeleiding tijdens je stage en wanneer je bij ons komt werken, word je begeleid door een zeer ervaren leerkracht. Voor meer informatie over Morgenwijzer en de scholen nodigen wij jou uit een kijkje te nemen op www.morgenwijzer.nl.

Contactpersoon Morgenwijzer: mevrouw M. van Putten, T: 06-46222942

PROO Leiden - Leiden en omgeving
Voor studenten met minimaal havo-niveau

PROO Leiden is een bestuur met vijftien scholen verspreid over de stad Leiden; dertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Geen enkele school van PROO Leiden is hetzelfde. Elke school heeft een uniek en onderscheidend aanbod. Er zijn brede scholen met sport en cultuuractiviteiten, een Jenaplanschool, een Montessorischool, scholen met groene schoolpleinen, scholen gericht op natuur en techniek, een school voor hoogbegaafde kinderen, multiculturele scholen, scholen met onderwijs gericht op de toekomst (ICT), scholen gericht op kunst, scholen die werken met het principe van meervoudige intelligentie. Met deze verscheidenheid aan scholen biedt PROO Leiden je de kans om je binnen het traject Opleiden in de school tot een uitstekende leerkracht te ontwikkelen. "We dagen je uit het beste in jezelf naar boven te brengen en daarom willen we graag investeren in jou. Bij PROO Leiden vinden we het van groot belang je goed te begeleiden. Je wordt als collega opgenomen in het team, waardoor je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het onderwijs op jouw school." Maak kennis met PROO Leiden.

Contactpersoon PROO Leiden: mevrouw I. van Zoest, T: 071-5247670