Studenten zijn in gesprek met elkaar

Taal en rekenen

Juist omdat we gaan voor het hoogste niveau, dienen jouw vaardigheden voor rekenen en taal op niveau te zijn. Als pabostudent ben je verplicht om de basisvaardigheidstoets rekenen en de HBO-taaltoets te behalen. Dit zijn toetsen die tijdens het eerste jaar van je opleiding worden afgenomen. Hoewel iedere student drie kansen krijgt om de rekentoets te behalen, merken we dat veel eerstejaarsstudenten op dit onderdeel uitvallen.

Zomercursus rekenen eigen vaardigheid

Als je je intaketoets rekenen onvoldoende gemaakt hebt en/of onzeker bent over je rekenniveau, dan raden we je onze zomercursus aan. De zomercursus is kosteloos en beslaat 4 ochtenden van maandag 22 augustus, dinsdag 23 augustus, woensdag 24 augustus en vrijdag 26 augustus en wordt verzorgd door onze docenten op Hogeschool Leiden.

De cursus is alleen bestemd voor studenten die de Pabo en Vrijeschool Pabo bij Hogeschool Leiden gaan volgen.

Aanmelden en contact

Je kunt je aanmelden voor de zomercursus rekenen via de online intakeprocedure waarvoor je na 1 mei uitgenodigd wordt.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Secretariaat van de Pabo en Vrijeschool Pabo via intake.educatie@hsleiden.nl