Studentzaken

Inschrijven/toelating Pabo

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2018-2019.

De informatie over het studiejaar 2019-2020 is uiterlijk 1 oktober 2018 te vinden op deze pagina. Vanaf deze datum kun je je ook aanmelden via Studielink.

Aanmelden

Voor studiejaar 2018-2019 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo). Hierop is een aantal uitzonderingen. Meer informatie hierover vind je op de website rijksoverheid.nl en in onze inschrijfregeling (artikel 8).

Let op: check goed of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en welke aanmeldprocedure voor deze opleiding van toepassing is.

De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentinschrijving.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijk (landelijk) vastgestelde toelatingseisen. In onderstaande tabel kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs en of jij een toelatingstoets moet afleggen:

Diploma Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?
Vwo * Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Havo *

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden met de volgende vakken in je pakket: aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Om te kunnen starten moet je de intakeprocedure volledig doorlopen. Als één of meerdere van bovenstaande vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je ook de toelatingstoets(en) behaalt.

Mbo Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4, als je alle drie de toelatingstoetsen hebt behaald én als je de intakeprocedure volledig hebt doorlopen.
Propedeuse pabo ** Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Propedeuse hbo/wo

De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het Hbo/wo startte. Zie Vwo, Havo, Mbo hierboven om te zien óf en welke toelatingstoetsen je  eventueel moet maken. Om te kunnen starten moet je  de intakeprocedure volledig doorlopen.

Hbo/wo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Buitenlands diploma Bekijk de informatie voor studenten met een buitenlands diploma van Studentinschrijving. Om te kunnen starten moet je sowieso de intakeprocedure volledig doorlopen.
21+ toets*** Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden als je de 21+ toets én alle drie de toelatingstoetsen hebt gehaald. Verder moet je de intakeprocedure volledig doorlopen.

* Heb je een vwo- of havodiploma behaald voor 2007?  Dan moet deze door de examencommissie beoordeeld worden. Dit kan via examencommissie.pabo@hsleiden.nl

** Heb je al een Propedeuse op een andere Pabo behaald en wil je overstappen naar de Pabo Leiden? In dat geval hoef je geen landelijke toelatingstoetsen te maken, maar het is wel noodzakelijk dat je dit laat weten aan de examencommissie en de coördinator van de intakeprocedure via: examencommissie.pabo@hsleiden.nl én intake.educatie@hsleiden.nl.

*** Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen (21+ toets). Meer weten? Stuur een e-mail naar de afdeling Studentinschrijving via studentinschrijving@hsleiden.nl. Je ontvangt dan per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten en toelichting op de toetsonderdelen. Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de examencommissie via examencommissie.pabo@hsleiden.nl.

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentinschrijving.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer € 800 (veel boeken gebruik je ook nog in latere jaren). Reken ook op ca. € 120 voor het introductiekamp en excursies in het eerste jaar. Neem je deel aan de Sportklas, Kunstklas of Wereldklas wordt jaarlijks ook een bijdrage gevraagd van €100 - €150 voor o.a. clinics, excursies, voorstellingen en gastcolleges. Voor het volgen van de opleiding tot Leraar Basisonderwijs is het handig als je over een eigen computer beschikt.