Studentzaken

Inschrijven/toelating Pabo

Op deze pagina vind je informatie over de aanmeldprocedure voor het studiejaar 2017-2018.

Aanmelden via Studielink

Wil je in september 2017 starten met de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)? Bekijk eerst of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en meld je zo snel mogelijk aan via Studielink (uiterlijk 1 mei 2017). Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer een week. Direct na je aanmelding op Studielink ontvang je per mail je studentnummer voor Hogeschool Leiden en informatie over hoe je aan te melden voor de toelatingstoetsen.

Na 1 mei ontvang je van ons een mail met je inloggegevens voor de verplichte intakeprocedure voor de Pabo Leiden. De complete informatie over inschrijven bij Hogeschool Leiden vind je op de inschrijfpagina van Studentzaken.

Let op: de aanmelding voor de brede propedeuse Jeugd loopt via de opleiding Sociaal Werk.

Toelatingseisen

Als je deze opleiding wilt volgen, is het belangrijk dat je voldoet aan de wettelijk (landelijk) vastgestelde toelatingseisen. In onderstaande tabel kun je bekijken of jouw diploma toelating geeft tot de voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs en of jij een toelatingstoets moet afleggen:

Diploma Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden?
Vwo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Havo

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden met de volgende vakken in je pakket: aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek. Om te kunnen starten moet je de intakeprocedure volledig doorlopen. Als één of meerdere van bovenstaande vakken ontbreken dan kun je alleen starten met de opleiding als je ook de toelatingstoets(en) behaalt.

Mbo Je voldoet alleen aan de toelatingsvoorwaarden met een diploma op niveau 4, als je alle drie de toelatingstoetsen hebt behaald én als je de intakeprocedure volledig hebt doorlopen.
Propedeuse pabo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Propedeuse hbo/wo

De toelatingsvoorwaarden zijn afhankelijk van je vooropleiding vóór je aan het Hbo/wo startte. Zie Vwo, Havo, Mbo hierboven om te zien óf en welke toelatingstoetsen je  eventueel moet maken. Om te kunnen starten moet je  de intakeprocedure volledig doorlopen.

Hbo/wo Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en hoeft dus geen toelatingstoets af te leggen. Om te kunnen starten moet je wel de intakeprocedure volledig doorlopen.
Buitenlands diploma Neem contact op met Studentzaken.

Toelatingsvoorwaarden 21+

Als je niet in het bezit bent van een van de vereiste diploma's en je bent bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder, dan kun je een capaciteitenonderzoek aanvragen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar studentzaken@hsleiden.nl

Je ontvangt van ons per mail informatie over het aanvragen van dit onderzoek, de kosten van het onderzoek, én toelichting op de toetsonderdelen.

Gelijkwaardig diploma

Bij een diploma dat gelijkwaardig is aan havo, vwo of mbo niveau 4 is het in sommige gevallen mogelijk om vrijstelling van bovenstaande eis te verlenen. Een verzoek hiertoe kun je richten aan de examencommissie via examencommissie.pabo@hsleiden.nl

Kosten

De hoogte van het collegegeld voor bacheloropleidingen wordt jaarlijks vastgesteld. De actuele bedragen en informatie vind je op de pagina Collegegeld/kosten van de afdeling Studentzaken.

De kosten van boeken, syllabi en andere studiematerialen bedragen voor het eerste jaar van de opleiding ongeveer 800,- euro. Reken ook op ca. 120,- euro voor het introductiekamp en excursies in het eerste jaar. In de jaren daarna ligt dit bedrag ruim de helft lager. Voor het volgen van deze opleiding is het handig als je over een eigen computer beschikt.