Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Lector in de schijnwerper: Gerdo Kuiper

Mr. drs. Gerdo Kuiper is lector Recht & Rechtvaardigheid. Zijn lectoraat wil door praktijkgericht onderzoek de jurist activeren tot een kritische houding ten overstaan van de wet.

"Als ik mijzelf in één woord moet omschrijven, dan is dat: verbinder. Het is mooi om mensen, kennis en ideeën met elkaar te verbinden om zo samen tot successen te komen. De driehoek van onderwijs, praktijk en onderzoek is de plek bij uitstek waar dit kan plaatsvinden. Onderwijs en ‘verbinden’ zit echt in mijn DNA.

Daarom ben ik na mijn studies Encyclopedie en filosofie van het recht en Civiel recht bijvoorbeeld niet de advocatuur in gegaan, al was dat natuurlijk toen wel mijn droom en de reden waarom ik met die studie begon. Na het afronden van het vak Rechtsfilosofie realiseerde ik mij dat ik het filosofische veel interessanter vond dan het wetstechnische en dat ik geen gehaaide jurist ben of zou worden. Ik vind de vragen achter het recht en hetgeen dit betekent voor een samenleving veel interessanter."

Mr. drs. Gerdo Kuiper
In mijn lessen vind ik het heerlijk om twijfel te zaaien.

"Al tijdens mijn studententijd gaf ik bijles en volgde ik een extra module om lesbevoegdheid te krijgen. Sindsdien ben ik al bezig om kennis door te geven aan de nieuwe generatie. Vervolgens heb ik de postdoctorale lerarenopleiding voor maatschappijleer afgerond en gaf ik twee dagen per week maatschappijleer binnen het voortgezet onderwijs. Op de andere drie dagen was ik docent HBO-Rechten bij InHolland Rotterdam."

Geen monopolie op de waarheid

"Tussen 2007 en 2009 heb ik samen met mijn vrouw een wereldreis gemaakt en ben ik volop in aanraking gekomen met andere culturen en zienswijzen. Tijdens mijn bezoeken aan Azië ben ik ook meer te weten gekomen over het boeddhisme. Ik ben totaal niet religieus, maar een aantal aspecten van de ‘teaching Buddha’ spreken mij enorm aan, zoals de onderzoekende geest en het leren door ervaringen."

Mr. drs. Gerdo Kuiper
Na de minor kijken studenten vaak anders naar het recht. Ik zie ze echt groeien en ontwikkelen en voor mij bestaat er niets mooier dan dat.

"Daarna startte ik als docent bij Hogeschool Leiden. Bij de opleiding HBO-Rechten heb ik de minor: ‘Rechtsfilosofie in beeld & boek’ ontwikkeld. In mijn lessen vind ik het heerlijk om twijfel te zaaien. Positief recht kan heel rigide zijn en door studenten een filosofische insteek te geven, denken ze na over dieperliggende vragen. Eén enkel juist antwoord bestaat er in mijn optiek niet. Na de minor kijken studenten vaak anders naar het recht. Ik zie ze echt groeien en ontwikkelen en voor mij bestaat er niets mooier dan dat."

Samen kom je verder

"In 2011 ben ik begonnen met mijn promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam. Naast het lesgeven en promoveren kijk ik altijd naar mogelijkheden om mensen en ideeën te verbinden voor het onderwijs. Een prachtige mogelijkheid bood de komst van de Omgevingswet, waarvoor we een LivingLAB hebben opgezet met partijen uit de regio.

Binnen het lab formuleren we concrete vraagstukken uit de beroepspraktijk en verbinden deze aan afstudeeronderzoeken van onze studenten. Dit concept hebben we toegepast op verschillende labs. In 2019 zijn deze labs uitgegroeid tot het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid. Binnen het lectoraat bestuderen we het positieve recht, maar minstens zo belangrijk voor ons is welke impact dat recht heeft op de samenleving."

foto van Gerdo Kuiper

"Door deze werkzaamheden en een groeiend lectoraat naar zes labs, is het noodzakelijk om de juiste mensen aan je te verbinden en die op de juiste plek neer te zetten. Mijn interesse is breed, maar ik heb zeker niet alle expertise in huis. Ook kijk ik niet alleen naar onderzoekers, maar naar een goede mix van krachten ten behoeve van het onderwijs.

Omdat we in twee jaar een geweldig team, waar ik heel trots op ben, hebben gevormd, kan ik gelukkig veel dingen loslaten. Na het afronden van mijn promotietraject wil ik mij meer inhoudelijk focussen op de grotere vragen rond ‘Recht & Rechtvaardigheid’ en de verhouding tussen de macht van de staat en de vrijheden van de burger. Daar ligt mijn passie en ik kan er uren over filosoferen."

Mr. drs. Gerdo Kuiper
Alles wat wij doen, heeft directe relevantie voor studenten.

Juristen van de toekomst

"Vanuit het lectoraat zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om onze studenten nog beter te kunnen voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt en maatschappij. Alles wat wij doen, heeft directe relevantie voor studenten. Als afgestudeerd jurist kun je in deze tijd namelijk niet meer aankomen met kennis van alleen de wet en de toepassing van het recht. Flexibiliteit is tegenwoordig een vereiste. Dat is de reden om ons lectoraat generalistisch, dus niet specialistisch, op te zetten.

Die relevantie voor studenten kan op inhoudelijk gebied (Omgevingswet of AVG) zijn of meer aan de kant van vaardigheden zitten, zoals Legal Tech & Design Skills. Momenteel zijn wij hard op weg om Legal Tech & Design verder te verankeren in onze opleiding en is er ook een minor opgezet in samenwerking met het werkveld."

Dr. drs. Gerdo Kuiper
Niet alleen technische vaardigheden zijn belangrijk; ook ethische waarden en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker.

"Ook zijn er al ideeën om een minor op te zetten samen met de opleiding Informatica. De relevantie die wij willen toevoegen aan het onderwijs is voor alle studenten. We zijn voortrekker van de Legal Tech Alliantie HBO-Rechten (met twaalf opleidingen) en met een Legal Tech Challenge werken we samen met verschillende universiteiten.

Niet alleen technische vaardigheden zijn belangrijk; ook ethische waarden en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker. Binnen het juridische werkveld is er naast een digitale transformatie ook een transformatie van de traditionele jurist die in regeltjes en hokjes denkt naar een jurist die kijkt naar maatwerk en dat integraal benadert. Daar dragen we met ons lectoraat aan bij."

Omarm je twijfels en zoek verbinding

"De student staat dus altijd centraal bij mij. Aan hen wil ik meegeven dat twijfel goed is, omarm dit. Het is niet erg als je niet direct weet wat je vindt of wat je wilt, maar het is wel essentieel om je maatschappelijk breed te oriënteren. Natuurlijk is de studie of het wetboek belangrijk, maar de samenleving is veel belangrijker. Daarom ben ik ook zeer blij dat we bezig zijn met een nieuw initiatief: Leren met de Stad | Op Locatie. Studenten die mensen in de wijk helpen met hun vragen.

Ik vind het belangrijk dat studenten al zo snel mogelijk in aanraking komen met echte mensen, dat is heel waardevol voor hun ontwikkeling. En daarnaast is het goed dat wij als kennisinstelling onze kennis en vaardigheden inzetten om ook de samenleving te helpen."

Personalia

Naam: Gerdo Kuiper
Functie: Lector Recht & Rechtvaardigheid en docent Rechtsfilosofie
Proefschrift: Privacy in gevaar; de legitimiteit van privacy-inperkende veiligheidsmaatregelen door de overheid