studenten doen onderzoek bij het Leiden Centre for Applied Bioscience

Sleuteltechnologieën

Het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) voert onderzoek uit op het gebied van meten en detecteren van biologische systemen binnen verschillende onderzoeksgebieden. Alle projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe meettoepassingen waarbij innovatieve technieken worden gebruikt. Een aantal projecten richt zich specifiek op de ontwikkeling van deze zogeheten sleuteltechnologieën.

Technieken

Een verscheidenheid aan technieken worden ingezet en ontwikkeld om het onderzoek binnen het LCAB uit te kunnen voeren. Hiertoe behoren geavanceerde omics-technologieën en worden innovatieve moleculair diagnostische en chemisch analytische methoden gebruikt. Deze technieken worden breed ingezet om monsters te analyseren afkomstig van verschillende organismen (mens, dier en gewas) en elementen uit de omgeving  (zoals lucht, water en bodem).  

Bekijk overzicht van technieken

Projecten

Een van de belangrijke sleuteltechnologieën is Nanopore Sequencing (NS). Met de komst van de MinION® van Oxford Nanopore Technologies komt DNA sequencing binnen het handbereik van velen. Het LCAB werkt zowel aan methoden om de monsters voor te bereiden voor de toepassing van deze techniek (wetlab) als aan methoden om de gegenereerde data efficiënt te kunnen analyseren (drylab). In het PoreLab project zijn verschillende toepassingen van deze technologie uitgeprobeerd. In dit project is veel praktische ervaring opgedaan met deze technologie.

Lees meer over het Porelab onderzoek:

PoreAcademy

Als opvolging van het Porelab project is het de bedoeling de expertise die is opgebouwd verder uit te breiden en te delen met geïnteresseerde partijen. Onder de naam PoreAcademy wordt een samenwerkingsverband opgezet dat zich richt op de scholing en training van de mensen die met nanopore sequencing aan de slag willen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingen en wordt de mogelijkheid geboden om de technologie een keer uit te proberen. Het doel van PoreAcademy is ertoe bijdragen dat kennis en innovatie op het gebied van nanopore sequencing met de MinION® toegankelijk en beschikbaar wordt voor iedereen die daar interesse voor heeft.

Andere onderzoeksprojecten

Het LCAB voert ook projecten uit op andere onderzoeksgebieden:

Ontwikkeling onderwijsmethodieken

Naast bovengenoemde onderzoeksgebieden is onderwijsontwikkeling een belangrijk speerpunt binnen het LCAB. Er wordt daarom ook specifiek onderzoek gedaan naar tools die het onderwijs kunnen verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de inzet van de hackathon als didactische tool.

Meer over onderzoek naar onderwijstools

Meer weten?

Wil je meer weten over PoreAcademy of over de diverse sleuteltechnologieën die binnen het LCAB gebruikt worden? Neem dan contact op via infoLCAB@hsleiden.nl