Hogeschool Leiden

Onderzoek naar tools in het onderwijs

Onderwijsontwikkeling is een speerpunt binnen het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB). Daarom wordt ook onderzoek gedaan naar tools die het onderwijs kunnen verbeteren. Het LCAB werkt ten aanzien van deze projecten nauw samen met primair de Applied Science opleidingen van Hogeschool Leiden. Dit zijn de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie en Bio-informatica. Daarnaast werkt het LCAB ook samen met de opleiding Middelbaar Laboratorium Onderwijs van mbo Rijnland.

Projecten

Een voorbeeld van een onderzoek naar tools binnen het onderwijs is de inzet van de hackathon als didactische tool.

Lees meer over de onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van onderwijstools:

Andere projecten

Het LCAB voert ook projecten uit op andere onderzoeksgebieden:

Meer weten?

Wil je meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van het LCAB? Neem dan contact op via infoLCAB@hsleiden.nl