studenten krijgen onderwijs bij het Leiden Centre for Applied Bioscience

Studenten en het LCAB

Er zijn diverse mogelijkheden voor studenten bij het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB). Studenten kunnen onder andere stagelopen, een honourstraject volgen, of het is mogelijk een deel van een minoropdracht bij het LCAB uit te voeren.

Stage en afstudeeronderzoek

Het LCAB biedt studenten meerdere soorten stages aan in verschillende onderwijsperioden en op verschillende vakgebieden. Denk aan afstudeerstages, minorstages, MLO stages en deelname aan onderzoek in het kader van projectonderwijs. Ook studenten van andere onderwijsinstellingen en buitenlandse studenten kunnen solliciteren naar een stageplaats bij het LCAB. Een stage bij het LCAB betekent zelfstandig werken, een kritische blik hebben en zowel specifiek als allround meewerken aan onderzoeksopdrachten. Tijdens de stage doen studenten ervaring op in de praktijk en draagt het LCAB zorg dat hun werkzaamheden zoveel mogelijk aansluiten bij hun opleiding. 

Klik hier om het actuele stage- en afstudeeroverzicht te bekijken.

Honoursprogramma en minoren

Het LCAB is opdrachtgever voor studenten van de Applied Science opleidingen die deelnemen aan het verdiepend honoursprogramma. Door te participeren in onderzoeksprojecten doen de honours-studenten extra praktijkervaring op en kunnen zij zich verder ontwikkelen in een interdisciplinaire en extra curriculaire context. Ontwikkelde inzichten worden aan het werkveld en aan de opleidingsgemeenschap beschikbaar gesteld. Zo geeft een student een lezing, schrijft mee aan een artikel of organiseert een activiteit waar (toekomstige) professionals in het werkveld en in het onderwijs van kunnen leren. Op deze wijze worden uitkomsten van het honoursprogramma ingebed in de reguliere opleidingen van de faculteit en wellicht ook daarbuiten.

Minoren

Daarnaast is het ook mogelijk om een deel van een minoropdracht uit te voeren bij het LCAB. Een aantal minoren zijn (mede) ontwikkeld door de lectoren van het LCAB in samenwerking met docenten. Deze minoren vormen een belangrijk platform voor de vervlechting van onderzoek met het onderwijs. Het LCAB heeft een samenwerking met de minoren Infectieziekten, Biodiversiteit en gezondheid, Metabolomics, Genomics,  
Regeneratieve geneeskunde, en Food, health and innovation.

Meer weten

Wil je ook een studieonderdeel bij het LCAB uitvoeren? Of ben je geïnteresseerd in het opdoen van ervaring buiten jouw onderwijsprogramma? Neem dan contact op via [email protected]