Monitoring biodiversiteit in veenweidegebied

Monitoring biodiversiteit in veenweidegebied

28 juni 2021 - Labjassen uit en afritsbroeken aan! Studenten en docenten Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek trokken onder leiding van LCAB-lectoren en een docent de polder in om lucht-, water- en bodemmonsters af te nemen.

Op een mooie zomerse dag trokken de studenten en docenten (Sonja Kaal en André van Roon) samen met lector Dr. Peter Lindenburg (Metabolomics), lector Dr. Arjen Speksnijder (Metagenomics) en universitair docent Dr. Krijn Trimbos (Center for Environmental Sciences van de Universiteit Leiden) de Boterhuispolder, de Lakerpolder en Vrouw Vennepolder in om lucht-, water- en bodemmonsters af te nemen om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen van het totale veenweidegebied rond Oud-Ade.

Docent Krijn neemt een watersample
Docent Krijn neemt een watersample

Van lab, via Levend Lab, naar veenweidegebied

Het nemen van de monsters vormde het vertrekpunt van het 1,5 jaar durende project ‘Environmental OMICS: van lab, via Levend Lab, naar het veenweidegebied’ waar vernieuwende OMICS-technieken (metagenomics en metabolomics) worden ingezet voor het monitoren van het herstel van de biodiversiteit in het veenweidegebied.

Student Hamodi neemt een bodemsample
Student Hamodi neemt een bodemsample

Tot voor kort werd dit gebied zwaar bemest om het geschikt te maken voor de melkveehouderij. Recent is gebleken dat koemest veel verschillende schadelijke stoffen bevat die op het land en in het oppervlaktewater terecht komen. Nu er geen mest meer wordt uitgereden, is de kans erg groot is dat het ecosysteem, zowel in de slootjes als in de bodem in dit gebied, gaat veranderen.

Lector Arjen legt uit hoe de verschillende samples gecodeerd en vastgelegd moeten worden aan de hand van o.a. GPS coördinaten
Lector Arjen legt uit hoe de verschillende samples gecodeerd en vastgelegd moeten worden aan de hand van o.a. GPS coördinaten

Door gedetailleerde data te verzamelen over de biodiversiteit, aanwezige schadelijke stoffen en de relatie hiertussen hoopt het LCAB inzicht te krijgen in hoe het herstel van een verstoord veenweidegebied verloopt. Dit onderzoek kan belangrijke aanknopingspunten opleveren voor beheersmaatregelen om de biodiversiteit van veenweidegebieden, die binnen Europa tot de een van de oudste en meest oorspronkelijke cultuurlandschappen behoren, te herstellen.

Docent Sonja Kaal prepareert samen met docent Krijn een watersample.
Docent Sonja Kaal prepareert samen met docent Krijn een watersample

Meer weten

Meer weten over dit onderzoek? Bekijk de onderzoekspagina Environmental OMICS: van lab, via Levend Lab, naar het veenweidegebied.