Kunstzinnige therapie opleiding

Propedeuse

Tijdens het eerste jaar van de opleiding (de propedeutische fase) oriënteer je je vooral op het beroep van kunstzinnig therapeut en op je eigen vaardigheden. Je stelt jezelf de vraag "Is dit wat ik wil en kan ik het?". In het eerste jaar leg je de basis voor de rest van je opleiding. De vakken en trainingen zijn rond de volgende aandachtsgebieden georganiseerd:

  • scholing in de gekozen kunstvorm (beeldend, muziek of spraak & drama)
  • therapeutische methodiek
  • ontwikkeling als professional, waaronder studieloopbaanbegeleiding en oriëntatie op het beroep
  • menskunde

Menskunde thema’s zijn onder andere: gezondheids- en ziekteleer, ontwikkelingspsychologie en geestelijke gezondheidszorg. De lesstof gaat in op medische, psychologische en pedagogische kennis en de antroposofische visie daarop.