Kunstzinnige therapie opleiding

Lectoraten zorg en welzijn

Veel docenten van de opleiding zijn werkzaam in één van de werkterreinen van kunstzinnige therapie. Zij dragen samen met studenten bij aan onderzoek. Daarnaast werken docenten, afgestudeerden van de opleiding en andere beroepsprofessionals samen in werkveldcommissies/teams. Het centrale thema van de zorgopleidingen van Hogeschool Leiden is 'eigen regie versterken'.

De lector Eigen Regie buigt zich met docenten en studenten en met zorgverleners over vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Zij delen kennis en ervaringen en voeren gezamenlijk onderzoek uit. Daarnaast heeft Hogeschool Leiden het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg dat een rol speelt in het verbinden van de antroposofische benadering met de reguliere zorg. Het nieuwste lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap biedt studenten actuele kennis in het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor de (kwetsbare) burger en het realiseren van zo effectief mogelijke dienstverlening binnen het sociaal domein. Studenten Kunstzinnige Therapie kunnen tijdens hun studie deelnemen aan onderzoeks- en innovatieprojecten van deze lectoraten.