Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Dit is een archiefpagina

Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid: anticiperen op transitie Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 gaan grote delen van de jeugdzorg over naar de gemeenten en Bureaus Jeugdzorg houden op te bestaan. Het onderscheid tussen lokaal jeugdbeleid, bureau jeugdzorg en geïndiceerde zorg verdwijnt. Vrijwel alle zorg wordt lokale zorg, althans wordt lokaal ingekocht. In de kritiek op de jeugdzorg in de publieke opinie is inmiddels het dominante verwijt, dat de jeugdzorg en met name de jeugdbescherming te veel en te snel ingrijpt in gezinnen, te weinig samenwerkt met de gezinnen tegenovergestelde richting, onder meer vanuit de Inspectie, maar de maatschappelijke verwachtingen zijn evident anders dan een aantal jaren geleden.

Dit stelt het lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid en breder het Expertisecentrum Jeugd voor de opgave om te anticiperen op de transitie (wat betreft het stelsel) en de transformatie (wat betreft de inhoudelijke veranderingen), zonder de opgebouwde kennis en expertise te verliezen. Inmiddels worden vanuit het lectoraat verbindingen met de gemeenten in de regio versterkt en wordt in samenwerking met Bureaus Jeugdzorg gewerkt aan vernieuwing van de beroepspraktijk die transitie proof is. Zonder twijfel zullen deze veranderingen in de beroepspraktijk ook grote gevolgen hebben voor het hbo-onderwijs en het praktijkonderzoek. Pas over enige tijd zal duidelijk worden welke aanpassingen in onderwijs, onderzoek en methodeontwikkeling nodig zijn.

Tegen deze achtergrond werkt het lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid aan vernieuwend onderwijs en aan onderzoek naar effectief handelen in de praktijk. Dat doen we door:

 • Verder ontwikkelen van de masteropleiding Jeugdzorg;
 • Bijdragen aan het bacheloronderwijs van Hogeschool Leiden op het terrein van jeugdzorg en jeugdbeleid;
 • In gang zetten van nauwe samenwerking tussen de praktijk, de hogeschool en een universiteit.

Bij het lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid zijn de volgende deskundigen betrokken:

Team master Jeugdzorg

 • Renske de Boer (Hogeschool Leiden)
 • Anneke Boeser (Adviesbureau Van Montfoort)
 • Peer van der Helm (Hogeschool Leiden)
 • Wiep Staal (Hogeschool Leiden)
 • Nico van Tol (Hogeschool Leiden)
 • Marijke van Vugt (Hogeschool Leiden)
 • Natasja van Lang (Hogeschool Leiden)

Coördinator minor Jeugdzorg

 • Marieke Voorhoeve (Hogeschool Leiden)

Coördinator minor Ouderschap, Opvoeding en Preventie

 • Monica Aartsma (Hogeschool Leiden)

Regiegroep onderzoek Social Work

 • Froukje Stellingwerf (Hogeschool Leiden)
 • Johannes Mol (Hogeschool Leiden)
 • Esther Paul Jonker (Hogeschool Leiden)
 • Hanny Hanssen (Hogeschool Leiden)
 • Juliette Sonderman (Hogeschool Leiden)
 • Ineke Schippers (Hogeschool Leiden)

Terug naar de homepagina van het lectoraat