Publicaties in het Mediacentrum

Onderzoek

Onderzoeksprogramma Effectieve Jeugdbescherming

Welke factoren leiden tot effectieve jeugdbescherming? Dat is de vraag van het onderzoeksprogramma 'Effectieve jeugdbescherming'. Is dat de jeugdbeschermer als persoon? De vaardigheden, de kennis van methoden, of het professioneel hanteren van normen en waarden? Een mix van dat alles, of nog andere zaken? Het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd in samenwerking met bureaus jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en instellingen voor jeugdzorg. Het onderzoek richt zich op innovatieve praktijken zoals Beter Beschermd Plus, de Deltamethode Gezinsvoogdij en Signs of Safety.

Terug naar de homepagina van het lectoraat