Hogeschool Leiden

Minor preventie en signalering van opvoedproblemen

Dit is een archiefpagina

Vanaf september 2008 biedt Hogeschool Leiden de minor preventie en signalering van opvoedproblemen aan. Deze multidisciplinaire minor leidt op tot samenwerken in centra voor jeugd en gezin. De minor staat open voor studenten Social Work, Pabo, Verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening en Recht. Ook kan het programma gegeven worden aan hbo'ers in de beroepspraktijk.

Achtergrond

Aanleiding voor de minor is de voorgenomen vorming van centra voor jeugd en gezin, een van de speerpunten van de minister voor Jeugd- en Gezinszaken, André Rouvoet. Ouders zouden bij de centra terecht moeten kunnen met al hun vragen over het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Beroepskrachten rondom de gezinnen bundelen hun krachten en werken samen bij het bieden van hulp. Dit alles met het doel om de ontwikkeling van kinderen te volgen en in een vroeg stadium opgroei- en opvoedproblemen te signaleren en aan te pakken. In die aanpak zetten beroepskrachten hun verschillende expertises in, verwijzen naar elkaar door en stemmen hun interventies in het gezin op elkaar af. Signaleren, afstemmen en samenwerken zijn echter een vak apart. Beroepskrachten komen uit verschillende opleidingen. Ze kennen hun eigen werkveld maar vaak niet de expertise van anderen die bemoeienis hebben met ouders en kinderen.

Inhoud

Docenten van de afdelingen Social Work, Pabo, Verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening en Recht maken een programma waarin hun vierdejaars studenten competenties leren om in een centrum voor jeugd en gezin te gaan werken en samenwerken. Na afronding van de minor kunnen toekomstige leerkrachten, maatschappelijk werkers, sociaal-pedagogisch hulpverleners, jeugdverpleegkundigen en juridische medewerkers in hun cv aangeven dat zij kennis en ervaring hebben opgedaan in het samenwerken, signalen herkennen en adequaat handelen bij opvoed- en opgroeiproblemen uit hun werkpraktijken. Speciale aandacht zal uitgaan naar preventie van kindermishandeling, een ander belangrijk speerpunt van de overheid in de jeugdzorg en in het jeugdbeleid.
Het werkveld en een aantal studenten wordt gevraagd om mee te denken bij de invulling van de minor zodat deze niet alleen actueel maar ook aantrekkelijk en inspirerend zal worden.

Contractonderwijs

De minor kan ook gegeven worden aan hbo-afgestudeerden die werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Dit kan op school of incompany.

Terug naar de homepagina van het lectoraat