Congres Effectieve Jeugdbescherming

Congres Effectieve Jeugdbescherming

Dit is een archiefpagina

Op dinsdag 10 september 2013 organiseerde  Lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid van Hogeschool Leiden het congres "Effectieve Jeugdbescherming". Ruim 200 professionals werkzaam op het gebied van jeugdbescherming en docenten en studenten van aan de jeugdzorg gerelateerde opleidingen bezochten het congres.

Project Verve en RAAK-project 'Kinderbescherming Thuis'

De resultaten van de project Verve in Overijssel en RAAK-project 'Kinderbescherming Thuis'; stonden tijdens het ochtendprogramma centraal. Bij beide projecten is een vernieuwende integrale, professionele manier van werken ingezet, gericht op de bescherming van het kind en op een constructieve samenwerking met het gezin en het netwerk. Adri van Montfoort (lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid) en Wim Slot (Em. Hoogleraar Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit) presenteerden aan het begin van de dag de werkwijze en resultaten van projecten Verve in Overijssel en Kinderbescherming Thuis bij Bureau Jeugdzorg Rotterdam, Bureau Jeugdzorg Zeeland en de Williams Schrikker Groep.

Presentatie van Adri van Montfoort

Werken met Verve

Na deze openingspresentatie namen Nico van Tol (Faculteitsdirecteur Social Work en Toegepaste Psychologie) van Hogeschool Leiden en Bennie Kock (beleidsadviseur Jeugdzorg) van Provincie Overijssel uit handen van Adri van Montfoort (lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid) de handleiding voor de jeugdbeschermer 'Werken met Verve'; in ontvangst. De voorbeelden in de handleiding, die bedoeld is voor (aankomende) professionals die te maken hebben met jeugdbescherming, zijn afkomstig uit de praktijk van Verve Overijssel en onderzoeksproject RAAK Kinderbescherming Thuis. Lees meer over Werken met Verve

Veiligheid en Regie

Speciale gasten tijdens het congres waren de professionals, ouders en mantelzorgers die te zien zijn op de DVD 'Veiligheid en Regie' die vanuit project Verve en RAAK-project Kinderbescherming Thuis ontwikkeld is. Deze DVD is bedoeld als leer- en trainingshulpmiddel voor (aankomende)professionals die te maken hebben met jeugdbescherming. Op de DVD vertellen betrokkenen over hun persoonlijke ervaringen met jeugdbescherming. Zichtbaar wordt hoe het spanningsveld tussen veiligheid en regie er in de praktijk uitziet en welke rol mensen in de leefwereld rond het kind en ouder(s) spelen bij het beschermen van kinderen. Na het bekijken van de film overhandigde Corine Balder (senior onderzoeker) van Hogeschool Leiden de eerste exemplaren van de DVD aan de betrokkenen bij de film.

Veiligheid en Regie: de dvd is te bestellen bij Hogeschool Leiden
Gebruikersovereenkomst: van de gebruiker wordt verwacht dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden ( pdf, 66 KB ) hierin vermeld
Kosten per stuk: € 12,50 (inclusief verzendkosten)
Contactpersoon: Monique Terwindt terwindt.m@hsleiden.nl

Eigen Kracht Centrale

Fiet van Beek van de Eigen Kracht  Centrale ging vervolgens in op de missie en werkwijze van de Eigen Kracht  Centrale. Zij vertelde op welke manier er bij project Verve met Eigen Kracht- conferenties wordt gewerkt en wat een Eigen Kracht-conferentie kan betekenen bij jeugdbescherming.

Na de lunch kwamen de professionals van Bureau Jeugdzorg Overijssel, de Raad voor de Kinderbescherming, de Eigen Kracht Centrale en de William Schrikker Groep aan het woord. In een interview met Adri van Montfoort gaven zij verschillende voorbeelden van het werken met Verve vanuit hun eigen praktijk.

Presentatie van Fiet van Beek

Familienetwerkberaad

Tijdens de laatste presentatie van het plenaire deel van het programma lichtte Olaf Timmermans van Hogeschool Zeeland (samenwerkende hogeschool bij RAAK-project Kinderbescherming Thuis) aan de hand van onderzoeksresultaten toe hoe Bureau Jeugdzorg Zeeland familienetwerkberaden inzet.

Presentatie van Olaf Timmermans

Workshops tijdens het congres

In de middag werden in interactieve workshops verschillende thema's uit project Verve en RAAK-project Kinderbescherming Thuis uitgediept:

Workshop 1

Ervaringen vanuit Beter Beschermd Plus in Rotterdam; het samenspel in de keten en hoe dit verder te optimaliseren
Wim Hulsbergen, Teamleider, Raad voor de Kinderbescherming
Albert Plak, Teammanager, Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Workshop 2

Veiligheid en regie bij ouders en kinderen met een verstandelijke beperking
Jacques van der Borght, William Schrikker Groep
Sandra Kops, gezinsvoogd, William Schrikker Groep

Workshop 3

Veiligheid en de ontwikkeling van het kind
Em. prof. dr. Wim Slot, Hoogleraar Jeugdbescherming, Vrije Universiteit

Workshop 4

Samenwerking tussen het buurtteam jeugd en gezin Utrecht en het SAVE-team,
(Samenwerken aan Veiligheid. SAVE is een samenwerking in Utrecht tussen de EKC,WSG, BJZ en RvdK)

Pieternel Boereboom, Projectleider, Buurtteam jeugd en gezin Utrecht
Harmke Bergenhenegouwen, Gedragswetenschapper, Bureau Jeugdzorg Utrecht

Workshop 5

Ouderschap en Vechtscheiding
Carolien Gravesteijn, Lector Ouderschap en Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden.
Bas van Dijke, Teamleider Jeugdbescherming, Bureau Jeugdzorg Noord Holland

Workshop 6

Leerbijeenkomsten: praktijk en uitvoering van Verve Overijssel
Wienette Bakker, Teamleider, Bureau Jeugdzorg Overijssel
Erie Merkus, Projectleider Verve, Steunfunctie Overijssel 
Anke Siegers, Regiomanager Overijssel, Eigen Kracht  Centrale

Terug naar de homepagina van het lectoraat