Panorama Hoogstraat Annies en Scarlatti's

Verbinding met de regio en MKB

Binnen de opleidingen wordt met behulp van de lectoraten en kenniskringen gewerkt aan de naamsbekendheid in de regio en daarbuiten. Het vergroten van de naamsbekendheid en profilering vindt ook plaats door verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek, stages en leervormen, waarbij studenten samen met docenten en lectoren projecten doen voor bedrijven en instellingen. Het werkveld wordt in toenemende mate binnen de hogeschool gehaald en het onderwijs wordt ook buiten de deur gegeven.

Talentbeleid voor toptalenten

Hogeschool Leiden streeft naar een grote diversiteit aan studenten met een breed spectrum aan talenten. Ons onderwijs daagt studenten uit het beste in zichzelf naar boven te halen en zich maximaal te ontplooien. Daarbij willen wij studenten de mogelijkheid bieden zich breder te ontwikkelen dan de vereiste beroepscompetenties.

Simone Edelman, aan de slag als communicatieprofessional

Economie071

Om de economische positie van de Leidse regio te versterken hebben overheids- en onderwijsinstellingen samen met partners uit het bedrijfsleven de krachten gebundeld in het samenwerkingsplatform Economie071. Het doel van dit platform? De economie extra stimuleren. Om dit te bereiken is een economische agenda opgesteld. Ook wordt gewerkt aan zeven innovatieve projecten om de gestelde doelen te realiseren. Hogeschool Leiden levert voornamelijk een bijdrage in de projecten ‘Koppeling kennis aan markt’, ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’, ‘Vitaliteit’ en het ‘Leiden Center for Innovation & Entrepreneurship’.

Aan de slag als communicatieprofessional

Tijdens het tweede jaar van de opleiding Communicatie richten studenten in het kader van project ComOn een eigen communicatiebedrijf op. Daarmee zetten de tweedejaars de eerste stappen in het werkveld. Wordt het reclame, tekstschrijven of toch marketing? Studenten kiezen zelf hun expertise. Tijdens het project wordt gewerkt voor echte opdrachtgevers. Simone Edelman ging met haar groep aan de slag voor de master Advanced Nursing Practice van de hogeschool en vertelt over haar ervaringen in het Jaarbeeld 2015 ( pdf, 4.88 MB ).