Panorama Hoogstraat Annies en Scarlatti's

Verankerd in de regio

Hogeschool Leiden staat bekend om haar nauwe samenwerking met de regio. We laten ons praktijkgericht onderzoek aansluiten bij de vragen die in de regio leven, zodat het lokale bedrijfsleven kan profiteren van onze kennis en expertise. Onze studenten nemen kennis mee van en naar hun stageadressen. Wat zij daar leren, integreren wij weer in ons onderwijs. De Faculteit Management en Bedrijf onderhoudt goede contacten met het lokale midden- en kleinbedrijf. Ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij belangrijke thema’s. Zo helpen onze studenten bijvoorbeeld minima bij het invullen van hun belastingaangifte en leren ze ondernemen bij area071.

Belastingaangifte voor minima

Jaarlijks ondersteunen zo’n vijftig studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) mensen uit de regio bij het invullen van de aangifte voor de inkomstenbelasting. Deze Hulp-Bij-Aangifte-campagne (HUBA) is een samenwerkingsverband tussen SJD en de Belastingdienst. Ieder jaar, tijdens de week voorafgaande aan 1 april, vinden ongeveer 2500 mensen de weg naar de hogeschool.

HUBA is onderdeel van het curriculum SJD. Voorafgaand aan de HUBA-week krijgen de studenten een intensieve praktijktraining met het aangifteprogramma. Zowel de praktijktraining als HUBA zelf vinden plaats onder begeleiding van medewerkers van de Belastingdienst.

In HUBA komt alles wat SJD de studenten wil bijbrengen bij elkaar: het toepassen van kennis en vaardigheden en het hebben van de juiste beroepshouding. Kennis van het belastingrecht alleen is niet voldoende, ze moeten ook adequaat kunnen omgaan met veel verschillende mensen uit de samenleving. Studenten vinden dat in het begin spannend, maar achteraf vinden ze het zonder uitzondering een onvergetelijke ervaring.

Duurzaam samenwerken in de 21ste eeuw

Lectorale rede Piet Hein Coebergh

Op 16 oktober 2014 vond het jaarlijkse symposium Duurzaam Samenwerken van de Faculteit Management & Bedrijf plaats. Ditmaal draaide het symposium om ‘21st Century Skills’. Het accent lag op managementmodellen die professionals kunnen helpen om zich te onderscheiden en de toekomst naar hun hand te zetten. Het symposium is bedoeld om de samenwerking tussen het werkveld, onze studenten, alumni en docenten duurzaam te versterken, zodat we op de lange termijn met en van elkaar blijven leren. Lees meer over het symposium Duurzaam Samenwerken.

Ondernemen bij Area 071

Area 071 is een bedrijf dat zich richt op de huisvesting en ontwikkeling van startende ondernemers en zzp’ers in regio Leiden. Directeur Bart Hoenen: ‘We hebben een bijzondere band met de hogeschool. Samen met hen proberen we de afstand tussen bedrijfsleven en onderwijs te verkleinen. Dat doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld via de Minor Starter Company, maar ook met de coördinatie van het ComOnproject van de opleiding Communicatie. In dit project voeren groepjes tweedejaars als echte bedrijfjes een opdracht voor externe bedrijven uit. Daarbij krijgen ze van ons een stoomcursus met theorie en workshops, bijvoorbeeld in grafische vormgeving en copywriting.’

Foto van het logo van AREA071 jouw basis

Elk jaar organiseert area 071 samen met hogeschool en de Rabobank de ondernemersdag071, waar studenten een ondernemingsplan mogen presenteren. ‘De beste groep wordt bij ons geplaatst en een jaar lang begeleid. Bij ons bouwen ze een netwerk op en komen zo gemakkelijk aan interessante stageopdrachten.’

‘Wat ik mooi vind aan Hogeschool Leiden is dat ze veel bij externen neer durven te leggen, zoals bij ons. Dit leidt tot korte lijnen en een goede binding met de regio. De samenwerking met de Rabobank is daar een goed voorbeeld van. De hogeschool vervult in de regio echt een voortrekkersrol.’

Economie 071: vitaal en gericht op verbinding met de hogeschool

Foto van Rene de Jong

Het lijkt zo’n modieuze term ‘outside the box’ denken, maar als het ergens gebeurt is het wel binnen het project ‘Vitaliteit’, een onderdeel van het programma Economie 071. In dit programma, waarin verschillende, zeer uiteenlopende, partijen elkaar vinden, wordt onderzocht hoe de Leidse regio in economisch opzicht versterkt kan worden met vernieuwende projecten. Vanzelfsprekend is de hogeschool daarbij betrokken.

René de Jong, sinds 1 mei programmamanager van economie 071: ‘Economisch gezien is de Leidse regio vrij eenzijdig actief op life sciences en health. Die activiteiten moeten zonder meer blijven, maar wij hebben gekeken naar aanvullende mogelijkheden en kwamen uit bij het thema ‘vitaliteit’. Hierin ga je verder dan ‘zorg’, maar bouw je voort op wat er vanuit de participatiesamenleving gevraagd wordt: eigen verantwoordelijkheid, veerkracht. En de onmiddellijke vraag is dan: hoe maak je daar een economisch cluster van? Want het doel is: banen genereren, welvaart scheppen en een voedingsbodem bieden voor een investeringsklimaat.’ Lees het volledige artikel over Economie 071 ( pdf, 6.93 MB ) in het Jaarbeeld 2014 Hogeschool Leiden.